Ihminen teollisuudessa – askelmerkkejä kokeilukulttuuriin

Digitaalisuuden etenemisen suurimmat esteet ovat ihmisten asenteet ja rutiinit. Onnistunut ihmisten johtaminen tuo intohimoa tekemiseen ja positiivista kehitystä liiketoimintaan. Kun haluaa saada aikaan uutta liiketoimintaa, ei pidä tyytyä tehostamaan nykyistä toimintaa, vaan tekemään asioita uudella tavalla.

Teknologia15 -tapahtuman yhteydessä järjestetyn tilaisuuden avauspuheenvuoron käytti Andrew Curry, The Futures Company. Hän on tutkinut pitkään työn muutosta. Andrew kertoi, viitaten Harvardin tutkimuksiin, että viimeisen 10 vuoden aikana yrityksen arvoa määriteltäessä asiakkaan kokeman arvon merkitys on huomattavasti kasvanut. Hän korosti, että suuremman merkityksen liittämisen bisnekseen kytkeytyvän, Deloitten tutkimusten mukaan, vahvasti myös yrityksen taloudelliseen menestykseen ja ihmisten kokemaan tyytyväisyyteen.

Harri Nieminen Fastemsilta kertoi heidän neljä vuotta kestäneestä käyttäjäkokemuspolustaan. Jokaisen oivallus ratkaisee asiakaskokemuksen ja siitä syntyy yrityksen kilpailuetu. Yrityksen lupaus on asiakasmatka 8760 tuntia vuodessa eli vuoden jokaisena tuntina.

Kimmo Kedonpää Pipelife aloitti puheenvuoronsa kertomalla karun tosiasian, että Suomessa on tehtävä jotakin paremmin kuin muut, ettei tehtaita suljettaisi. Hänen mukaansa yrityksen vahvin ohjaava voima ovat arvot. Onnistumisen edellytyksenä on, että ihmisellä on valta päättää. Ihminen ei vastusta muutosta vaan muutetuksi tulemista – vain itseään voi muuttaa. Puheenvuoronsa lopuksi Kimmo totesi. "Suomi tarvitsee hyvää johtajuutta, hyvää omistajuutta, meillä on hyvät ihmiset!"

Marko Rautakoura e21 muistutti omassa puheenvuorossaan myymisen vaikeudesta. Hän herätteli osallistujia kysymällä, onko toiminta myyntiä vai tilausten vastaanottamista? Markon mukaan pitäisi päästä myyntisuppilosta asiakasmyyntiin, alihankinnasta brändituotteisiin ja suoramyyntiin loppuasiakkaille. Hänen kiteytti ajatuksensa. "Let´s Restart Findand!"

Tilaisuuden juontaja Ossi Lindroos Solitalta kysyi paneelin osallistujilta muun muassa sitä, miten he pitävät itsensä ja yrityksensä herkkänä muutokselle. Teresa Kemppi-Vasama, Kemppi Oy, kertoi että heillä tehdään strategiaprosessissa jatkuvasti päivityksiä. Hänen mukaansa ihmiset heillä seuraavat intohimoisesti uusia tuulia niin, että joskus heitä pitää toppuutella. Peter Fredmanin, Eskimo Oy, mukaan tietoa on enemmän kuin ikinä ja haasteeksi nousee sen jatkojalostus. Kaiken takana on kuitenkin omistajien halu muuttua ja asiakaskokemus. Harri Jokinen Nometilta korosti myös asiakasymmärryksen merkitystä ja koko porukan jatkuvaa haastamista.

Johtamisen ja toimintatavan muutoksen teema tuntui olevan ajankohtainen ja puhutteleva, sillä Teknologia 15 tapahtuman yhteydessä järjestetty tilaisuus kokosi 80 aiheesta kiinnostunutta osallistujaa. Tilaisuuden järjestäjinä toimivat Tekesin Liideri – Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa -ohjelma ja Suomalaisen Työn Liitto.


Julkaisuluvan saaneet esitykset löytyvät täältä.

 


Nuppu Rouhiainen