Uusilla hankintamalleilla fiksummin puhdasta energiaa

Motivan ja Tekesin 1.10.2015 järjestämässä Puhtaan energian tilaaja-toimittaja-tilaisuudessa Vaasassa keskusteltiin uusiutuvan energian cleantech-hankintoihin liittyvistä haasteista ja uusien hankintamallien tarjoamista mahdollisuuksista.

Uusilla menettelyillä ja malleilla on mahdollisuus helpottaa hankintaprosessia ja löytää optimaalisia sekä innovatiivisia ratkaisuja erilaisiin kohteisiin.

Tilaisuuteen osallistui julkisen sektorin hankkijoita, teknisen- ja kiinteistötoimialan osaajia sekä puhtaan energian toimittajia ja palveluntarjoajia. Keskustelua siivittivät ajankohtaiset hankintaesimerkit ja toimittajien kommenttipuheenvuorot.

Strategia tärkeänä työkaluna

Päivän keskusteluissa nousi useaan otteeseen esiin, että ilman selkeää ylätason strategiaa on varsinkin suuria hankintakokonaisuuksia haasteellista viedä läpi. Hyvänä konkreettisena esimerkkinä Vaasan kaupungin hankintajohtaja Heidi Hirsimäki nosti esiin Vaasan biokaasubussihankinnan, joka mahdollistettiin usean eri toimijan yhteistyöllä. Kaupunki sitoutui ostamaan 12 biokaasulla toimivaa bussia joukkoliikenteeseen ja jäteyhtiö Stormossen investoi biokaasun jalostus- ja tankkausasemaan. Muna-kana-ongelma saatiin tällä strategisella yhteistyöllä ratkaistua.

Kilpailullinen neuvottelumenettely lisää ymmärrystä tilaajan ja toimittajan välillä

Senaatti-kiinteistöjen johtava asiantuntija Tomi Suomalainen kertoi kilpailullisen neuvottelumenettelyn käyttökokemuksista puolustushallinnon rakennuslaitoksen pienergiakohteiden kilpailutuksessa. Menettelyn avulla palvelun tuottajan oli helpompi ymmärtää heidän tarpeita tilaajana.

Hankinnan toteutuksessa käytettiin myös uutta ajattelutapaa. Kiinteistöt jaettiin Suomessa kolmeen osaan. Ideana on kilpailuttaa osio kerrallaan vuosien 2013-2016 aikana, jolloin useampi kohde tulee aina yhden alueen sisällä kilpailutettavaksi. Hankintakokonaisuuksia kasvattamalla saadaan houkuttelevuutta palveluntuottajille ja samalla toimitusvarmuus paranee. Suuri volyymi tuo myös hintaan edullisuutta.

Teknologianeutraali tarjouspyyntö avaa ovet uusille ratkaisuille

Teknologianeutraalissa tarjouspyynnössä määritetään tarpeet, mutta ei tarkasti teknologiaa, jolla tarpeet täytetään. Tämä saattaa aiheuttaa hämmennystä tilaajaorganisaatiossa, kun asiasta ensimmäistä kertaa keskustellaan. Näin kävi myös Helenillä, kun kehityspäällikkö Jouni Kivirinne ehdotti asiaa Sakarinmäen koulun lämmitysjärjestelmähankintaa suunniteltaessa.

Jotta tarjouspyyntö voidaan tehdä, tulee hankinnassa käyttää väljiä määrittelyjä ja tämä saattaa joskus yllättää myös toimittajat. Oilon Scancoolin liiketoimintajohtaja Jussi Alpua korosti, että malli haastaa laitetoimittajiakin etsimään uusia ratkaisuja ja parasta kokonaisuutta tilaajan kannalta. Kun reunaehdot tiedetään, sopiva ratkaisu kyllä löydetään.

Tutustu tilaisuuden esityksiin ja esimerkkeihin

Teksti: Motiva

Eero Lukin