Uusia esikaupallisia hankintoja Tanskassa ja Norjassa

Tanskassa on käynnistetty kaksi terveyssektorin esikaupallista (PCP) hankintaa. Toisella näistä haetaan ratkaisua infektioiden leviämiseen sairaalassa, toisella pyritään automatisoimaan sairaaloiden sterilointia. Norjan PCP-hankinnan tekijänä on Oslon kaupungin vesilaitos ja kohteena uudet menetelmät vesiputkien liittämiseksi kaupungin verkostoon.

Lisätietoja Tanskan PCP-hankinnoista:

Tietoa hankintojen toteutuksesta, sivu tanskaksi
Tietoa hankintaa tukevasta organsiaatiosta, Markedsmodningsfonden (Danish Market Development Fund), sivu englanniksi.

Lisätietoa Norjan PCP-hankinnasta:

Tietoa hankinnasta, sivu norjaksi.
Tietoa hankintaa tukevasta Innovation Norway:n OFU-ohjelmasta, sivu norjaksi.
Tietoa Norjan kansallisista PCP-hankintoja tukevista linjauksista, sivu norjaksi.

Eero Lukin