Toukokuun huippuostaja: Kokkolan kaupungin Antti Tieva

Sisäilmaongelmat vaivaavat lukuisia suomalaisia rakennuksia. Kokkolan Torkinmäen koulussa ongelmat todettiin niin vakaviksi, että koko rakennus päätettiin purkaa ja tilalle rakennettaisiin koulun ja päiväkodin yhdistävä aivan uudenlainen, innovatiivinen ja ilmiöpohjainen oppimiskeskus. Toukokuun huippuostaja Kokkolan kaupungin hankintapäällikkö Antti Tieva kertoo, miten elinkaarimallia päädyttiin käyttämään tässä hankinnassa, ja mitä hyvää se toi mukanaan.

Millaisen uudenlaisen hankinnan parissa teette töitä?

Torkinmäen uuden koulurakennuksen toteutusmallia ja rahoitustapaa selvitettiin ensin perinteisellä lainarahoituksella, jolle vaihtoehtona selvityksessä oli elinkaarimalli. Suomessa vielä verrattain vähän hyödynnetty elinkaarimalli kiinteistöleasing-rahoituksella on houkutteleva vaihtoehto taloutensa kanssa kamppaileville kunnille, sillä tällä hankintamallilla uudisrakennuksen rakennus- ja kiinteistökustannukset eivät tule kaupungin taseeseen. Uudenlaisen hankinnan ansiosta saatoimme kehittää tapoja huomioida tulevan rakennuksen sisäilman laatua jo hankintamenettelyvaiheessa.

Miten loppukäyttäjä hyötyy tästä uudenlaisesta hankinnasta?

Tämän rakennuksen loppukäyttäjien eli päiväkodin lasten, koululaisten, opettajien ja opetusharjoittelijoiden ei tarvitse enää kärsiä huonosta sisäilmasta. Elinkaarimalli tuo mukanaan kahdenkymmenen vuoden ylläpitosopimuksen eli käytännössä takuun laatuvirheiden ja muiden ongelmien varalle. Tilat ovat lisäksi ainutlaatuisen muunneltavat ja täysin innovatiiviset. Rakennuksessa ei juurikaan ole perinteisiä luokkatiloja: sekä päiväkotilaiset että koululaiset kiertävät eri tiloissa sen mukaan mitä opetetaan. Kyseessä on myös ubiikki-oppimisympäristö eli tiloissa käytetään korkeatasoista tietotekniikkaa, joka on kuitenkin pääosin piilossa.

Millaisia bisnesmahdollisuuksia hankintanne tarjoaa yrityksille?

Torkinmäen koulusta on tulossa aivan uudenlainen ja erityinen. Näin ollen hankinnassa mukana olleiden yritysten on tehtävä asioita uudella tavalla. Koska kyseessä on aivan ainutlaatuinen tapa tehdä tällaisia hankintoja, ovat niin Kokkolan kaupunki kuin tarjouskilpailussa mukana olleet tahot päässeet hyödyntämään uudenlaista asiantuntijaverkostoa. Tilojen suunnittelussa on toki otettu huomioon uudet rakennustekniikan tarjoamat mahdollisuudet, mutta myös tilojen pedagogiset tarpeet.

Laadukkaat ja turvalliset rakenteet antavat puitteet uudenlaisen opetustekniikalle sekä tilasuunnittelulle, jossa kaupunki tarvitsee innovatiivisia yrityskumppaneita. Hankinta tarjoaa töitä niin kansallisella kuin paikallisellakin tasolla. Tekes-projektissakin tavoitteena oli se, että paikallisia ja alueellisia yrityksiä saadaan mukaan. Hankkeen aikana tullaan käyttämään paikallista alihankintaa ja muutenkin paikallista työvoimaa.

Mistä olet löytänyt vinkkejä siihen, miten toteuttaa hankinta innovatiivisella tavalla?

Tällaisia tiloja ei ole Suomessa juuri tehty, mutta esimerkiksi Iso-Britanniassa on paljon innovatiivisia kouluja ja siellä tämä elinkaarimalli on 90-luvun alussa kehitetty. Kansainvälisiä esimerkkejä ja konsulttiapua käyttäen hankinta on ollut mahdollista tehdä tällaisella uudella tavalla. Tulevaisuudessa, kun kaupungin on investoitava rakennuskantaan, tullaan aina miettimään elinkaarimalli ja kiinteistöleasing-rahoitusmalli.

Miten perinteisestä voitaisiin siirtyä uudenlaiseen hankintaan?

Tällaisen hankinnan suunnittelu on resurssikysymys. Konsulttien kilpailutus on iso prosessi ja siinä pitää olla tarkkana, että tietää mitä konsulteilta pyydetään ja millaisia konsultteja tarvitaan. Kun tämä on kertaalleen tehty, pystymme mahdollisissa tulevissa elinkaarihankkeissa tehostamaan ja vakioimaan hankintamenettelyn ja käyttämään vähemmän konsultteja. Hienoa on, että missään muussa kaupungin rakennushankkeessa ei ole näin proaktiivisesti etukäteen määritelty kaikkia vaatimuksia ja sisällöllisiä laatu- sekä tekniikkakysymyksiä etukäteen. Hienoa oli huomata se, että tällä tavalla toteutetussa hankinnassa saamamme tarjoukset olivat juuri sitä, mitä haimme.

Antti Tieva toimii Kokkolan kaupungin hankintapäällikkönä. Torkinmäen koulun ja päiväkodin uudisrakennuksen hankintamenettelykilpailun voitti YIT Oy/Caverion Oy. YIT Oy toimii pääurakoitsijana. Ylläpitokumppanina valmiille rakennukselle toimii Caverion Oy. Tekes on rahoittanut Torkinmäen koulun ja päiväkodin uudisrakennuksen hankintaprosessia.

Lisätietoja:

Hankintapäällikkö Antti Tieva, 040 4882 850, antti.tieva(at)kokkola.fi

Haastattelu: Ellun Kanat

Eero Lukin