Pohjoismainen kestävien julkisten hankintojen viikko 2.-6.11.

Ensimmäistä kertaa järjestettävä yhteispohjoismainen teemaviikko nostaa kestävät hankinnat puheenaiheeksi 2.-6.11. Useat suuret kaupungit Helsinki, Espoo ja Vantaa mukaan lukien, ovat ilmoittautuneet mukaan teemaviikon viettoon.

Viikolla perehdytään konkreettisiin keinoihin huomioida ympäristönäkökohdat hankinnoissa erilaisissa seminaareissa ja tapahtumissa. Motivan lisäksi hankkijoille suunnattuja koulutuksia järjestävät muun muassa Reilun kaupan yhdistys, Eetti ry sekä Pohjoismainen joutsenmerkki. Viikolla kokoontuu myös Ekohankintaverkosto, joka on julkisten hankintayksiköiden yhteinen foorumi kokemusten vaihtoon kestävistä hankinnoista.  

Hankintaosaamista ja tavoitteita kannattaa päivittää 

Pohjoismaista kestävien hankintojen viikkoa Suomessa koordinoiva Motiva kannustaa kuntia ja muita julkisen sektorin organisaatioita osallistumaan viikkoon esimerkiksi kouluttamalla hankintoja tekeviä työntekijöitä tai asettamalla uusia mitattavia tavoitteita ympäristöasioiden ja energiatehokkuuden huomiointiin hankinnoissa.

– Toiveenamme on, että kestävät hankinnat saisivat näkyvyyttä läpi Suomen ja hankkijat erilaisissa tehtävissään innostuisivat etsimään mahdollisimman kestäviä ratkaisuja, Isa-Maria Bergman Motivasta sanoo.

Viikko järjestetään samanaikaisesti kaikissa Pohjoismaissa ja sitä rahoittaa Pohjoismaiden ministerineuvosto. Tavoitteena on vaihtaa kokemuksia eri maiden hankkijoiden kesken ja viestiä puolin ja toisin erityisen onnistuneista hankinnoista sekä ottaa oppia muilta.

Bergmanin mukaan Ruotsissa ja Tanskassa on pitkä perinne ympäristökriteerien käytössä julkisissa hankinnoissa, vaikka hyvää työtä tehdään meilläkin.  – Parhaiten asioita edistää konkreettisten tavoitteiden asettaminen hankinnoille ja niihin sitoutuminen. Esimerkiksi Tanskassa Kestävien julkisten hankintojen kumppanuudessa 13 julkista hankintayksikköä ovat sitoutuneet yhteisiin tavoitteisiin 11 eri tuoteryhmän hankinnoissa.

– Tuoteryhmäkohtaisten tavoitteiden asettaminen helpottaa resurssien priorisointia, hankintojen ja vaikutusten seurantaa. Se on myös selkeä viesti markkinoille, Isa-Maria Bergman toteaa. 

Hankintalaki antaa mahdollisuudet suosia kilpailutuksissa erityisen energiatehokkaita tai muutoin ympäristömyötäisiä tuotteita tai palveluita. Suuren ostovoiman takia julkisen sektorin hankinnoilla voidaan edistää esimerkiksi kotimaisten cleantech-alan yritysten markkinoille pääsyä. Motivan hankintapalvelu neuvoo julkisia hankkijoita ja viestii valtakunnallisesti kestävistä ja cleantech-hankinnoista.  

Nordic Green Procurement week tapahtumat 2.-6.11.2015: 
 
Osallistujat

Eero Lukin