Maaliskuun huipputoimittaja Spring House auttaa työllistymään

Työttömän työnhakijan työllistyminen on tuhannen taalan paikka. Työnhakija saa työpaikan, hänet palkkaava taho saa lisää työvoimaa ja TE-toimistolla on yksi autettava vähemmän. TE-toimistot paiskivat koko ajan pienenevillä resursseilla hommia työttömien työnhakijoiden eteen. Uudellamaalla ja Pirkanmaalla käynnistyi vuoden alussa työllistymispalveluiden pilottihanke, jossa yksityiset palvelutuottajat auttavat TE-toimistoja työssään. Auttamisessa noudatetaan mallia, jolla saadaan varmasti palveluntuottajista paras mahdollinen irti. Pilottihankkeessa mukana olevan Spring Housen liiketoimintajohtaja Kati Kuula avasi, mistä hankkeessa on oikein kyse. Hänet valittiin maaliskuun huipputoimittajaksi.

Millaiseen innovatiiviseen hankintaan tarjoatte palvelua?

Tarjoamme TE-toimistolle palvelua, jolla saamme työttömät työnhakijat töihin. Koska kyseessä on pilottihanke, tarjoamaamme palvelua muotoillaan koko ajan. Nyt olemme lähteneet liikkeelle yksilövalmennuksella, jossa valmentaja ja työnhakija yhdessä käyvät läpi työnhakijan tarpeet ja ryhtyvät ratkaisemaan niitä sitten yksilöllisesti. Työnhakijoiden tilanteet vaihtelevat paljon: yhden hakijan kanssa laitetaan CV ja työhakemus kuntoon. Toisen kanssa keskitytään siihen, miten työhaastatteluissa pärjää mahdollisimman hyvin.

Innovatiivisen tästä TE-toimistojen hankinnasta tekee se, että me palveluntuottajat saamme palkkion onnistumisista eli siitä, että ihminen työllistyy. Lisäksi hankinnassa ei ole määritelty sitä tapaa, jolla me palvelua tuotamme. Pakollista jokaiselle palveluntuottajalle on ainoastaan alkuhaastattelu ja raportointi. Meillä yrityksillä siis on kaikki vapaudet auttaa työttömiä työnhakijoita keinoilla, jotka parhaaksi näemme.

Mistä idea palveluun syntyi?

StaffPoint-konserniin kuuluva Spring House on valtakunnallinen valmennustalo, joka tuottaa henkilöstövalmennusta ja työvoimapalveluita. Meillä työskentelee 120 valmentamisen ammattilaista, jotka auttavat eri tavoin ihmisiä tekemään työtä ja saamaan töitä. Uskomme, että jokaisessa ihmisessä, riippumatta tämän hetkisestä työtilanteesta, on potentiaalia. Pitää vain selvittää, missä se potentiaali on ja mihin sen voi käyttää. Maailmalla, esimerkiksi Alankomaissa, Australiassa, Saksassa ja Englannissa, tämän tyyppisillä palveluilla on saatu aikaan erinomaisia tuloksia työllistymisessä ja me halusimme tarjota omaa osaamistamme tämän hankkeen avuksi. Työllisyyden hoidon tulevaisuus on TE-hallinnon ja erilaisten toimijoiden kumppanuudessa.

Onko ideallanne kasvupotentiaalia?

On! Moni työnhakija työllistyy omin avuin ja esimerkiksi TE-hallinnon sähköisten palveluiden avulla, mutta työvoimapalvelut edistävät haastavammassa työmarkkinatilanteessa olevien työnhakijoiden työllistymistä. Esimerkiksi nuoret, maahanmuuttajat ja pitkäaikaistyöttömät ovat sellaisia ryhmiä, joille kannattaa tarjota kohdennetusti palveluita. Tulokset ovat erinomaisia, koska valmennuksen avulla aktivoidaan ja innostetaan yksilöä itseään toimimaan oman tulevaisuutensa hyväksi, myös pitkällä tähtäimellä. Palvelujen avulla työnhakijan on mahdollista löytää uusia ulottuvuuksia osaamisestaan, kohdentaa sitä paremmin työmarkkinoille, ja hän saa ihan käytännön tukea työn hakemiseen.

Mitä teette sen eteen, että julkiset palvelut olisivat entistä parempia?

Kehitämme ja innovoimme aktiivisesti työvoimapalveluja yhdessä TE-hallinnon kanssa sekä yrityksemme sisäisissä työryhmissä. Olennaisinta on, että valmennusmenetelmät ja materiaalit vastaavat työtä hakevien tarpeita.

Esimerkiksi tämä pilotti on erinomainen mahdollisuus kokeilla erilaisten palvelujen toimivuutta. Kun kaikki kokeilut tutkitaan, pilottivuoden jälkeen olemme paljon viisaampia.

Pilotoinnin mukana syntyvästä tiedosta hyötyvät sekä TE-toimistot että palveluja tarjoavat yritykset. Omalta osaltamme haluamme ehdottomasti olla mukana kehittämässä työllistymisen edistämistä ja levittää kaikkea sitä tietoa, jota kokeiluissa syntyy. Koska olemme mukana piloiteissa sekä Pirkanmaalla että Uudellamaalla, saamme tietoa alueellisesti ja erilaisille kohderyhmille kohdistetuista palveluista. Siitä on hyötyä tulevaisuudessa.
 
Maaliskuun huipputoimittaja Kati Kuula toimii Spring Housen liiketoimintajohtajana. Spring House valikoitui julkisen kilpailutuksen myötä yhdeksi palveluntuottajaksi Uudenmaan ja Pirkanmaan TE-toimistojen kanssa toteutettavaan pilottihankkeeseen, jossa kehitetään uudenlaisia palveluita työttömien työnhakijoiden työllistämiseksi. Muut palveluntuottajat ovat Uudellamaalla Manhelp, Nortrain, ManpowerGroup ja Opteam sekä Pirkanmaalla Saranen Consulting ja Primetieto.

Lisätietoja:

Kati Kuula, liiketoimintajohtaja, Spring House, kati.kuula(at)springhouse.fi, 045 112 9173

Kauppalehden 12.2. kirjoittama juttu aiheesta

Haastattelu: Ellun Kanat

Eero Lukin