Maaliskuun huippuostaja: Uudenmaan ELY-keskuksen Kirsi Piispanen

TE-toimistot paiskivat hommia sen eteen, että työttömät työnhakijat pääsisivät töihin. Mutta ajat ovat vaikeat, TE-toimistojen palveluita käyttää koko ajan kasvava joukko ja työnhakijoiden tarpeet ovat entistä yksilöllisempiä. TEM halusi käynnistää Suomessa pilotin, jossa testataan, miten julkinen ja yksityinen sektori kumppaneina voivat auttaa työtöntä työnhakijaa. Mukaan valittiin kaksi aluetta: Pirkanmaa ja Uusimaa, joissa testataan Suomessa täysin uudenlaisia toimintamalleja sekä hankinnassa että palveluntuottamisessa. Maaliskuun huippuostaja, erikoissuunnittelija Kirsi Piispanen Uudenmaan ELY-keskuksesta kertoo, mistä tässä oikein on kyse.

Millaisen uudenlaisen hankinnan parissa teette töitä?

Hankinta on kahdella tavalla innovatiivinen: ensimmäiseksi toteutamme sen uudella tavalla ja toiseksi myös hankinnan kohde on uusi meillä Suomessa. Käytännössä hankimme siis työllistymistä. Yksityiset työllistymisen ammattilaiset eli yksityiset palveluntuottajat tarjoavat Uudellamaalla 3–6 kuukautta työttömänä olleille parhaaksi näkemiään ohjaus-, valmennus-, ja sparrauspalveluita, joiden tavoite on työllistää työtön työnhakija.

Innovatiivisen itse hankinnasta tekee se, että emme ole millään tavalla määritelleet, miten palvelut pitää tuottaa. Asiantuntijayrityksillä on vapaat kädet ratkaista ongelma parhaaksi katsomallaan tavalla ja käyttää siihen koko työkalurepertuaariaan. Tämän uuden hankintamallin myötä TE-hallinnon ja palveluntuottajien tapa tehdä yhteistyötä muuttuu. Muun muassa ihan uusien palvelujen kehittäminen yhteistyössä tulee sujuvammaksi.

Miten loppukäyttäjä hyötyy tästä uudenlaisesta hankinnasta?

Loppukäyttäjä saa juuri hänelle räätälöityä henkilökohtaista palvelua, johon TE-toimiston työntekijöillä ei ole tänä päivänä riittävästi aikaa. Toisaalta tällaisella toimintamallilla voidaan tuottaa myös ihan uudenlaisia työllistymistä edistäviä palveluita. Työnhakijan tarpeet huomioidaan varmasti, sillä esimerkiksi vasteaika palvelussa on kaksi viikkoa ensimmäisestä yhteydenotosta. Lisäksi koko pilotin tarkoitus on se, että TE-toimistojen palveluita voitaisiin kehittää entistä paremmiksi ja hyödyllisemmiksi.

Millaisia bisnesmahdollisuuksia hankintanne tarjoaa yrityksille?

Se avaa ovia uudenlaisille kumppaneille ja uudenlaiselle bisnekselle. Pilotti on luonut ohjausta, sparrausta ja valmennusta tarjoaville yrityksille erinomaisen mahdollisuuden kehittää ja testata omia palveluitaan. Se myös valmentaa yrityksiä tulevaisuuteen: julkisia palveluita tullaan toteuttamaan tulevaisuudessa yhä enemmän tällä tavalla. Ja tulevaisuudessa yrityksiltä voidaan hankkia yhä suurempia palvelukokonaisuuksia.

Mistä olet löytänyt vinkkejä siihen, miten toteuttaa hankinta ihan uudella tavalla?

Maailmalla työllistymiseen liittyviä palveluita on jo pitkään toteutettu tällä mallilla. Esimerkiksi Briteissä vastaava toimintamalli on ollut olemassa jo 40 vuotta. TEMin työryhmä kiersi tutustumassa esimerkkeihin maailmalla ja keräsi parhaita käytäntöjä. Näihin esimerkkeihin tutustumalla olemme voineet muotoilla oman mallimme. Uudella tavalla toteutetun hankintaprosessin puitteissa kävimme myös teknistä vuoropuhelua useiden yritysten kanssa eli kuuntelimme mahdollisia palveluntuottajia.

Lisäksi on olemassa valtavasti hyvää työllistymiseen liittyvää tietoa, jota läpi kahlaamalla olemme saaneet hyödyllistä tietoa esimerkiksi työpoliittisesta palvelujärjestelmästä, jonka uudelleenmuotoilua me tässä pilotoimme.

Miten perinteisestä voitaisiin siirtyä uudenlaiseen hankintaan?

Olimme siitä onnellisessa asemassa, että saimme tehtävän pilotista TEMiltä ja saimme siten vuoden mittaiselle pilotille rahoituksen. Uudenlaisten toimintamallien muotoilu vaatii resursseja. Julkisen sektorin on kehitettävä ja muutettava palveluitaan, jotta se pystyy tuottamaan niitä myös tulevaisuudessa.

Olennaista on myös se, että keskustelee mahdollisimman erilaisten ihmisten kanssa kaikissa hankinnan eri vaiheissa. Jokaisesta keskustelusta oppii uutta ja niistä saa prosessin kannalta hyödyllisiä ajatuksia. Kannattaa myös pitää mielessä se, että kaikkia porsaanreikiä ei voi tilkitä etukäteen, vaan yllätyksiä tulee aina. Mutta niistä kyllä selvitään yhdessä!

Uudenmaan TE-toimiston pilotissa projektin vetäjänä toimiva Kirsi Piispanen tiimeineen on saanut mukaan uudenlaiseen työllistymispalveluun jo 200 työnhakijaa pelkästään alkuvuoden aikana. Uudenlaisessa hankinnassa voimansa yhdistävät TE-toimiston lisäksi Spring House, Manhelp, Nortrain, Manpower Group ja Opteam.

Lisätietoja:
Kirsi Piispanen, erikoissuunnittelija, 02950 20912, kirsi.piispanen(at)ely-keskus.fi

Raportti työpolitiikan palvelurakennearvioinnista

Haastattelu: Ellun Kanat

Eero Lukin