Kesäkuun huippuostaja: Oulun Kaupungin Seija Rantala

Oulun kaupunki haluaa olla osaava ostaja ja kehittää julkisilla hankinnoilla elinvoimaa alueelle. Ja kun kaupunki on osaava ostaja, säilyy kaupungissa monipuolinen yrityskanta. Kaupunki päätti ottaa hankinnoista niskaotteen ja lähteä kehittämään niitä entistä paremmiksi. Kesäkuun huippuostajaksi valittu, Oulun kaupungin hankintasuunnittelija Seija Rantala kertoo, miten hankkimisen voi tehdä innovatiivisemmin.

Millaisen innovatiivisen hankinnan parissa te teette töitä?

“Edelläkävijät Oulussa - hankinnoilla elinvoimaa” -projekti koostuu kolmesta osa-alueesta: osaaminen, käytännön hankintatapauksilla kehittyminen sekä verkostojen rakentaminen ja tutkimuksen kehittäminen. Kyse on siis Oulun kaupungin tekemien hankintaprosessien kehittämisestä. Henkilöstöä on koulutettu osaamisen kehittämiseksi. Hankintatapauksilla kehittyminen tarkoittaa pilottihankkeita, joiden avulla opimme innovatiivisten hankintojen tekemisestä. Tutkimusta on kehitetty yliopistojen kanssa yhteistyössä.

Miten loppukäyttäjä hyötyy tästä innovatiivisesta hankinnasta?

Oululaisille on tarjolla niin parempia tuotteita kuin palveluitakin. Olemme olleet mukana esimerkiksi Liikelaitos Oulun Tilakeskuksen järjestämässä Hiukkavaaran monitoimitalon kilpailutuksessa. Kyseessä on monipuolinen rakennus, joka tarjoaa laadukkaampia, turvallisempia ja viihtyisämpiä tiloja varhaiskasvatukselle, perusopetukselle, aamu- ja iltapäivätoiminnalle, nuorisolle sekä liikunnalle. Kilpailutuksessa valittiin yhteistyökumppani rakennushankkeen kehitys- ja toteutusvaiheeseen. Yhtenä arviointikriteerinä yhteistyökumppania valittaessa pidettiin yhteistyökyvykkyyttä.  Arviointiryhmä arvioi niin yrityksen nimeämän työryhmän organisointikykyä kuin kykyä luoda keskinäistä luottamuksen ilmapiiriä. Yhteistyökumppaneiksi valittiin Lemminkäisen, Arkkitehtitoimisto Lukkaroisen, WSP Finlandin, Sweco Talotekniikan ja Are Talotekniikan muodostama konsortio, jotka ovat solmineet allianssisopimuksen. Tavoitteena on riskien ja hyötyjen yhteisen jakamisen lisäksi huomioida rakennuksen elinkaari. Oulun kaupunki sai hankkeesta Suomen kuntatekniikanyhdistyksen vuosittain myöntämän Kuntatekniikan saavutus -palkinnon.

Millaisia bisnesmahdollisuuksia hankintanne tarjoaa yrityksille?

Tällainen hankkiminen on opettavaista kaikille. Monitoimitalohankkeen yhteistyökumppaneita hakiessamme järjestimme työpajoja, joilla yritykset pääsivät näyttämään monipuolisesti taitojaan. Olemme olleet avoimempia yritysten suuntaan ja näin päässeet kokeilemaan ja kuulemaan erilaisia vaihtoehtoja. Kaupungin henkilöstö on koulutettu markkinakartoituksista sekä tietopyynnöistä. Tietopyynnöillä kysytään yrityksiltä mielipiteitä projektista ja mahdollisia muutosehdotuksia. Eli vuoropuhelua on käyty ennen kuin hankintailmoitusta on edes tehty. Lopputuloksena on saumattomampi yhteistyö tilaajan ja yrityksen välillä.

Mistä olet löytänyt vinkkejä miten toteuttaa hankinta innovatiivisella tavalla?

Kaikilta muilta samankaltaista hankintaa tehneiltä olemme etsineet oppia. Samankaltaista hankintaa on tehty niin Espoossa kuin Jyväskylässäkin. Esimerkiksi sosiaalipalveluihin liittyvissä hankinnoissa olemme ottaneet selvää, miten muissa kunnissa nämä hankinnat on tehty. Ja oppia pitää toki ottaa muilta esimerkiksi siitä, millaiset asiat ovat menneet markkinaoikeuteen. Eli suunnitellaan ja valmistaudutaan.

Miten perinteisestä voitaisiin siirtyä innovatiiviseen hankintaan?

Tärkeää on ajoissa miettiä sitä, miten seuraava hankinta voitaisiin tehdä. Mikäli vaikka jokin sopimuskausi loppuu parin vuoden päästä, ei jätetä selvitystyötä viime hetkeen. Kerätään ajoissa tiedot siitä, mikä on mennyt hyvin ja mikä huonosti. Näin tapahtui Liikelaitos Oulu Serviisissä, jossa selvitettiin ajoissa miten elintarvikkeiden laatua voisi nostaa ilman, että hintalappu nousisi. Lihatuotteiden kilpailutuksessa käytettiin laadunarvioinnissa tuotetestausta. Nyt on saatu valittua sellaiset laadukkaat tuotteet, joita on ollut tarkoituskin tilata. Olimme ajoissa liikkeellä, joten testaukset ehdittiin tehdä. Hyvän hankinnan perusta on ennakointi ja suunnittelu.

Seija Rantala toimii Oulun kaupungin strategisessa hankintatoimessa hankintasuunnittelijana. Hän on ollut mukana kehittämässä Oulun kaupungin uusia innovatiivisempia hankintatapoja sekä muun muassa Hiukkavaaran monitoimitalon hankinnassa.

Lisätietoja:

Seija Rantala
hankintasuunnittelija, Strateginen hankintatoimi, Oulun kaupunki
p. 050 5945154
seija.rantala(a)ouka.fi

Hiukkavaaran monitoimitalo palvelee kaikeinikäisiä alueen asukkaita
ja sen hankinta toteutettiin elinkaarimallilla

Haastattelu: Ellun Kanat

Eero Lukin