Innokylä on maksutta hankintoja tekevien käytettävissä

Innokylä tarjoaa ympäristön julkisten hankintojen yhteissuunnitteluun ja valmisteluun sekä sopimuksenaikaiseen yhteistyöhön. Innokylä on erityisen hyödyllinen ns. innovatiivisissa hankinnoissa, joihin sisältyy tavanomaista enemmän hankintaorganisaation ja toimittajien välistä vuorovaikutusta.

Sähköinen ympäristö hankintojen suunnitteluun

Innokylän hankintatyötilassa voit viestiä, valmistella ja jakaa dokumentteja, käydä avointa vuoropuhelua ja tehdä sähköisiä kyselyjä, esim. markkinakartoituksia. Luo hankinnalle, useammalle hankinnalle tai yhteishankinnalle avoin työtila ja aloita työskentely Innokylässä. Samalla vähennät sähköpostin määrää ja voit kutsua muita mukaan työskentelemään kanssasi. 

Innokylän hankintatyötila on yhteisen työskentelyn ympäristö ja se ei siis korvaa sähköisiä kilpailutusjärjestelmiä eikä Hilmaa, joka toimii hankintojen virallisena ilmoituskanavana.

Myös muut Innokylän sähköiset työkalut ovat käytössäsi. Voit luoda hankintatyötilan alle Verstaita, joissa voit yhdessä toimittajien kanssa kehittää, kokeilla ja arvioida hankinnan kohdetta hankintaprosessin eri vaiheissa. Toimintamalli-osioon voit luoda hankintaprosessin tuottamasta ratkaisusta yleisen toimintamallin, joka on kaikkien avoimesti hyödynnettävissä.

Mikä Innokylä?

Innokylä on kansallinen kaikille avoin innovaatioyhteisö, joka tarjoaa kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tueksi sekä sähköisiä että kasvotusten kohtaamiseen perustuvia kehittämisen työkaluja. Innokylä tukee myös innovatiivisia julkisia hankintoja, sillä kesällä avattiin Innokylän hankintatyötila, joka on maksutta kaikkien julkisia hankintoja tekevien käytettävissä.

Tutustu Innnokylään: www.innokyla.fi

Lisätietoja:
Juha Koivisto
Tutkimuspäällikkö
THL
p. 029 524 7164
etunimi.sukunimi@thl.fi

Eero Lukin