Huhtikuun huippuostaja: Hanselin Anssi Pihkala

Valtion säästötalkoissa suurta roolia näyttelee Hansel, valtion yhteishankintayksikkö. Sen tavoitteena on kirjaimellisesti säästää yhteiskuntamme varoja. Työkaluna heillä ovat julkiset hankinnat, joissa Hansel pyrkii tuottavuuteen ja tuloksellisuuteen. Hansel siis kilpailuttaa puitejärjestelyitä tuotteista ja palveluista. Huhtikuun huippuostajaksi valittu Hanselin toimitusjohtaja Anssi Pihkala avaa seuraavaksi sitä, miksi julkiset hankinnat ja niiden kehittäminen on olennaista.

Mikä merkitys yhteishankintayksikkö Hanselilla on uudenlaisille julkisille hankinnoille?

Hanselin perustehtävä on tehdä julkisen sektorin hankintoja entistä tuottavammin. Puitesopimuksemme kattavat 715 miljoonan euron hankinnat, joten massa on valtava. Yhteishankinnoilla pystymme neuvottelemaan paremmat sopimukset,  kilpailukykyisemmän hinnan ja parempaa laatua kuin yksittäinen pienempi hankintayksikkö. Autamme myös säästämään julkisen sektorin hankintoihin käyttämiä resursseja. Kun yksi tekee hankintoja kootusti, jokaisen ei tarvitse tehdä niitä erikseen.

Mitä Hansel tekee, jotta julkinen sektori tekisi uudenlaisia hankintoja?

Puitesopimusten syntymisen edellytys on se, että olemme perillä siitä, mitä markkinat meille tarjoavat. Käymme aktiivisesti läpi markkinoita ja etsimme parhaat ja kustannustehokkaat ratkaisut. Tarjoamme asiakkaillemme myös asiantuntija-apua hankinta-asioissa. Me kun tunnemme julkisen hankintaprosessin kiemurat ja siihen vaikuttavat tekijät kuin omat taskumme. Hankintamenettelyyn ja sopimusjuridiikkaan liittyvä osaamisemme on kysyttyä. Etenkin silloin, kun rakennetaan uudenlaisia sopimusmalleja, kuten innovatiivisissa julkisissa hankinnoissa tehdään.

Miten Hansel edistää toiminnallaan yritysten bisnesmahdollisuuksia?

Kun Hanselin tekemien yhteishankintojen volyymi on niin suuri, kauppa on eriomainen sille, joka sen voittaa. Lisäksi Hansel edistää omilla hankintakriteereillään sitä, että julkinen sektori tekee hankintoja vastuullisemmin. Siten yritysten pitää tarjota entistä vastuullisempia tuotteita kilpailutuksiin. Ympäristövastuuseen, taloudelliseen vastuuseen ja sosiaaliseen vastuuseen panostamme paljon.

Miten loppukäyttäjä hyötyy Hanselin hankinnoista?

Jokainen suomalainen hyötyy siitä, että valtion varoja säästetään. Hanselin asiakkaat voivat saada yhteishankintojen kautta käyttöönsä tuotteita, joiden hankkiminen ei onnistuisi pieninä erinä. Esimerkkinä tästä juuri käynnistynyt kilpailutus prepaid-maksukorteista, joille voidaan ladata arvoa. Tätä korttia voidaan hyödyntää esimerkiksi avustuksissa, joita maksetaan sellaisille henkilöille, joilla ei ole syystä tai toisesta mahdollisuutta avata pankkitiliä.

Mistä löytyy vinkkejä siihen, miten Hansel voi toteuttaa hankintoja uudella tavalla?

Omat asiantuntijamme kehittävät osaamistaan koko ajan muun muassa omassa koulutusohjelmassamme sekä omilla erityisosaamisalueillaan. Olemme toki myös verkostoituneet kansainvälisten yhteishankintayksiköiden kanssa. Erityisen tiivistä yhteistyötä teemme Tanskan ja Itävallan yhteishankintayksiköiden kanssa. Lisäksi ammennamme oppia yksityiseltä sektorilta. Oppia jaetaan tietysti puolin ja toisin. Eri tahojen yhteistyöllä hankintoja tehdään entistä paremmin!

Anssi Pihkala työskentelee valtion yhteishankintayksikkö Hanselin toimitusjohtajana ja tekee jatkuvasti töitä sen eteen, että suomalainen julkinen sektori hankkisi entistä paremmin ja tehokkaammin. Lisäksi Pihkala vaikuttaa Huippuostajat-ohjelman johtoryhmässä ja tuo siihen erityisesti osaamista hankinta- ja kilpailutusmenettelyistä.

Lisätietoja:

Anssi Pihkala, Hansel, toimitusjohtaja,  anssi.pihkala(at)hansel.fi, 0294 444 280
Hanselin vuoden 2014 vuosikertomus ja vastuullisuusraportti 

Haastattelu: Ellun Kanat

Eero Lukin