Helsinki kehittää uusia älyliikenteen palveluja kaupunkilaisille

Helsinki ryhtyy kehittämään useasta datalähteestä laadukasta liikenteen tilannekuvaa. Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastossa on käynnistetty hanke, jonka kuluessa kehitetään älyliikenteen tilannekuvapalvelu. Älyliikenteen palvelut perustuvat liikennejärjestelmän ajantasaiseen tilannekuvaan sekä lyhyen aikavälin ennusteeseen liikennejärjestelmän tilasta. Tavoitteena on, että tulevaisuudessa Helsingin liikennejärjestelmän tilannekuva muodostuu laajasti eri datalähteistä kerättävistä liikenteen seuranta- ja havaintotiedoista.

Liikenteen tilannekuva on ajantasainen näkymä liikenteeseen, väyliin, kulkuvälineiden sijaintiin sekä olosuhteisiin liittyvään tietoon. Liikenteen tilannekuva kertoo liikennevirroista, tarjoaa liikennettä kuvaavia tunnuslukuja tai antaa lyhyen ajan ennusteen liikennemääristä, liikenteen sujuvuudesta, häiriöistä, täsmällisyydestä sekä vallitsevista olosuhteista. Tilannekuvasta voidaan välittää tietoa niin liikenteessä olevilla kaupunkilaisille, erilaisille palveluntarjoajille ja kaikille muillekin tietoa tarvitseville.

– Tavoitteenamme on saada syntymään hyviä arjen liikkumista, liikenneturvallisuutta ja kuljetusten sujumista edistäviä palveluja. Olisi hienoa, että tätä kautta saataisiin esimerkiksi erilaisia uusia mobiilisovelluksia. Laadukkaan ja ajantasaisen tilannetiedon saatavuus on erittäin tärkeässä asemassa, jos halutaan saada toimivia palveluja, toteaa Helsingin liikennesuunnittelupäällikkö Reetta Putkonen.

Tilannekuvan laadun parantamisen investointikustannusten odotetaan palautuvan onnettomuus-, ruuhka- ja päästökustannusten vähenemisen myötä sekä uutena liiketoimintana. Tilannekuvan paranemisen kautta voidaan esimerkiksi häiriötilanteet havaita ja paikallistaa nopeammin sekä ennakoida niitä nykyistä tehokkaammin.

– Haluamme edistää sitä, että kaupunkilaisten käyttöön saadaan uusia liikkumista parantavia palveluja. Toivomme myös, että tällä tavoin saadaan uusia älyliikennepalvelujen tarjoajia kaupalliselle puolelle, Reetta Putkonen pohtii.

Helsingillä on useita tilannekuvan lähtötietoja tarjoavia lähteitä. Tällaisia ovat esimerkiksi kaupungin liikennekamerat, liikennevalot, pysäköintiin liittyvät järjestelmät ja sovellukset, kunnossapito sekä kaupungin ajoneuvoissa olevat kamerat. Kaupungin tuottamaa aineistoa voidaan täydentää esimerkiksi käyttäjien luomalla datalla tai kaupallisella aineistolla.

Kehitysprosessiin liittyvässä hankintakokeilussa toteutetaan innovatiivinen palveluhankinta. Helsingin liikenteen tilannekuvan innovatiiviset hankintamallit -projektissa kaupunkisuunnitteluviraston yhteistyökumppaneina ovat Tekes Huippuostajat -ohjelma sekä Helsingin Innovaatiorahasto.

Hankintakokeilu etenee seuraavaksi toimittajien kanssa tehtävän tiiviin vuorovaikutuksen kautta määrityksiin ja tarvekuvauksiin. Hankintaprosessi käynnistyy keväällä 2016 siten, että liikenteen videokuvaa hyödyntävän pilotin tulokset olisivat käytettävissä loppuvuodesta 2016.

Helsingin kaupunginhallitus myönsi kokouksessaan 14. joulukuuta innovaatiorahastosta 100 000 euroa Helsingin älyliikenteen tilannekuvapalvelun innovatiiviseen hankintaan.

Helsingin kaupungin tiedote

Eero Lukin