Helmikuun huippuostaja: Espoon kaupungin Jussi Lehtinen

Kunnilla on lukemattomia mahdollisuuksia panostaa niin tilojensa energiatehokkuuteen kuin viihtyvyyteenkin. Espoon kaupunki halusi parantaa julkisten tilojen viihtyvyyttä ja turvallisuutta valaistuksen avulla. Energiatehokkaan vaihtoehdon läpiviennissä olennaisessa osassa on ollut EU-rahoitteinen Enigma-hanke ja mukana projektissa on viisi eurooppalaista kaupunkia. Helmikuun huippuostaja on Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen erikoissuunnittelija Jussi Lehtinen.

Minkälaisen uudenlaisen hankinnan parissa teette töitä?

Espoon kaupunki hankkii älykästä valaistusta julkisiin tiloihin. Tällä hetkellä valaistusmarkkinoilla ei ole saatavilla sellaisia valaisuratkaisuja, joita haemme. Tämän vuoksi tarvitaan esikaupallisella hankinnalla toteutettavaa tuotekehitystä. Keskiössä tässä projektissa ei ole pelkkä valo tai energiansäästäminen, vaan hyvin tärkeässä osassa on myös viihtyvyys.  Hankkeessa on kyse siitä, että me ikään kuin kiritämme yhteistyöhön valikoituneita yrityksiä sellaiseen tuotekehitykseen, joka vastaa tarpeitamme. Lopputuloksena olisi energiatehokas ja viihtyvyyttä lisäävä valaistus.

Miten loppukäyttäjä hyötyy tästä uudenlaisesta hankinnasta?

Kaupunkikuvallinen hyöty on suuri. Tarkoitus siis on, että esimerkiksi puistojen ja torien ja muiden julkisten tilojen ilme kohenee. Uusi valaistus tekee näistä alueista viihtyisämpiä. Tilaan, tilanteeseen, vuorokauden aikaan ja vuodenaikaan voidaan sovittaa siihen räätälöity valo. Lisäksi tarkoitus olisi, että ajan kanssa uusi järjestelmä oppii itse säätelemään valoa sopivaksi niin, ettei sitä tarvitse ihmisen etäohjata.

Millaisia bisnesmahdollisuuksia hankintanne tarjoaa yrityksille?

Projektiin valitaan mukaan kaksi yhteistyöyritystä kolmen vaiheen kautta. Tämä hanke toteutetaan hyvin tiiviillä yhteistyöllä. Olemme voineet saattaa yhteen yrityksiä, jotka ovat olleet hyvin erilaisia, kuten insinöörivetoisia pienyrityksiä ja valaistuksen estetiikkaan keskittyneitä toimijoita. Mukana on pieniä, muutaman hengen yrityksiä, jotka ovat kiinnostuneita tällaisesta älykkäästä kaupunkiympäristöstä.

Mistä olet löytänyt vinkkejä siihen, miten toteuttaa hanke ihan uudella tavalla?

Hankkeen tekeminen opettaa, sillä se toteutetaan vaiheittain. Ensimmäisessä vaiheessa tänä keväänä yhteensä kahdeksan yritystä saa rahoitusta kehittää omaa ratkaisuaan antamiemme tietojen pohjalta. Toisessa vaiheessa viisi yritystä tekee prototyypit ja lopulta kaksi yritystä valitaan valaistuksen toteuttajiksi. Tällä tavoin mahdollisimman moni pieni yritys pääsee kehittelemään omaa ratkaisuaan ja näin lisäämään omaa tietoaan ja ymmärrystään aiheesta. Näin tilaaja pääsee mukaan ja ohjaamaan tuotekehitystä haluamaansa suuntaan.  

Miten perinteisestä voitaisiin siirtyä uudenlaiseen hankintaan?

Tämä on hyvä tapa tehdä ja hankkia.  Meidän kohdalla ajoitus oli hyvä: Eindhovenissa oltiin aloittamassa Enigma-projektia ja he etsivät kumppania sopivaan aikaan. Tällä tavalla pääsemme toteuttamaan projektin, joka muuten olisi kallis ja vaikeasti tehtävissä. Ei tällainen tekeminen tietenkään täysin mutkatonta ole, mutta kun yhtälöön lisää vielä kansainvälisen yhteistyön se on ollut hedelmällistä.

Jussi Lehtinen toimii Espoon kaupungilla kaupunkisuunnittelukeskuksen erikoissuunnittelijana. Hän toimii vastuuhenkilönä julkisten tilojen valaistuksen uudistukseen tähtäävässä projektissa.

Lisätietoja:

Jussi Lehtinen, erikoissuunnittelija, 043 824 9850, jussi.lehtinen(at)espoo.fi
Espoon kaupunkisuunnittelukeskus
Enigma-projekti: http://www.enigma-project.eu/en/

Haastattelu: Ellun Kanat

Eero Lukin