Elokuun huipputoimittaja Lääketeollisuus ry kehittää sairaaloiden lääkehankintaprosesseja uudella otteella

Viime keväänä julkaistiin Lääketeollisuus ry:n Suositus hyväksi hankintatavaksi julkisen terveydenhuollon lääkehankinnoissa. Raskaan ja poikkeuksellisen työlään hankintaprosessin eri osapuolet päättivät nostaa rohkeasti pahimmat kipupisteet pöydälle, perustaa työryhmän, kuunnella toisiaan ja löytää yhdessä kumpaakin paremmin palvelevia uusia ratkaisuja ja toimintatapoja. Avoimella dialogilla ja yhteisvoimin työryhmä kirjasi suositukseen mm. kaksi merkittävää konkreettista toimintamallia, kertoo elokuun huipputoimittajaksi valittu Lääketeollisuus ry:n toimitusjohtaja Jussi Merikallio.

Mitä uutta suositus tarjoaa sairaaloiden lääkehankintaan?

Suositusta laatiessaan työryhmä päätti, ettei se yritäkään ratkaista kaikkia lääkehankintojen ja niiden kilpailutusprosessien ongelmia kerralla. Keskityimme vain kaikkein eniten osapuolia hiertäviin ongelmakohtiin eli lääketoimitusten viivästyksistä seuraaviin sanktiomenettelyihin ja lääkevalmisteiden kategorisointiin. Lisäksi tavoitteena oli löytää uusia tapoja, joilla hankintaprosessia voidaan tehostaa ja edistää innovatiivisten lääkkeiden käyttöönottoa sairaaloissa.

Suosituksen tärkein innovaatio on oivallus siitä, että ”vastapuoli” onkin läheinen kumppani, jonka kanssa uusia toimintamalleja voi ja kannattaa kehittää yhdessä. Ymmärrettiin, että kun ei yritetäkään muuttaa kaikkea, voidaan keskittyä strategisesti merkittävien asioiden innovointiin ja edetä harppauksin muutamassa sellaisessa asiassa, josta on hyötyä kaikille osapuolille.

Suositus sisältää esimerkiksi tasapainoisemman toimintamallin niihin tapauksiin, joissa lääketoimitukset viivästyvät sovitusta aikataulusta. Toimintamallissa on luovuttu automaattisesta sanktioinnista. Edelleenkin lääkeyritykset ovat vastuussa korvaavan valmisteen hankkimisesta ja kaikista niistä kuluista, jotka liittyvät sairaala-apteekin työhön korvaavan valmisteen käyttöönotosta. Lääkeyritykselle lankeaa sanktioita kuitenkin vain mikäli se ei ole täyttänyt edellä mainittuja velvoitteitaan. Lähtökohtana on ongelmien nopea ratkaiseminen yhdessä, ei rankaiseminen.

Toinen esimerkki ajattelutavan muutoksesta liittyy lääkkeiden valintakriteereihin.

Sairaanhoitopiirit kilpailuttavat yleensä kaikki lääkehankintansa kerralla suurina hankintarenkaina. Samassa kilpailutuksessa on mukana hyvin erilaisia lääkkeitä käytännössä lähes kaikista terapiaryhmistä: uusia innovatiivisia valmisteita, joilla on suuri merkitys sairaalan prosesseihin, harvinaisiin sairauksiin käytettäviä lääkkeitä, jotka ovat pienivolyymisia ja elintärkeitä ja toisaalta suurivolyymisia standardituotteita. Kun hyvin erilaisia valmisteita kilpailutetaan samoilla kriteereillä ja prosesseilla, eivät kriteerit ole minkään tuoteryhmän näkökulmasta täysin tarkoituksenmukaisia.

Suosituksen tavoitteena onkin ollut kehittää sairaaloiden lääkehankintoihin soveltuvaa mallia, jossa valmisteita voidaan ryhmitellä tarkoituksenmukaisesti tekemättä prosessista samalla liian raskasta.

Mistä idea suositukseen syntyi?

Idea syntyi puolitoista vuotta sitten eräässä tilaisuudessa, jossa oli paikalla jäsenyrityksiämme, yliopistosairaaloiden ylintä johtoa, sairaala-apteekkareita sekä omaa väkeämme. Keskustelimme lääkehankintaprosessien haasteista ja kipukohdista, ja totesimme, että ainaisen päivittelyn sijaan voisimme yrittää tehdä asialle jotain konkreettisesti. Perustimme osallistujien kesken työryhmän, joka kävi reilun vuoden aikana 4-5 tapaamisessa ulkopuolisen fasilitaattorin johdolla avointa, luottamuksellista ja rehellistä dialogia, analysoi eri ongelmien syitä ja innovoi uutta.

Onko suosituksellanne kasvupotentiaalia?

Ilman muuta. Tämä suosituksemme on vasta versio 1. Sen kehittämiseen ovat molemmat osapuolet erittäin sitoutuneita. Suositus ei ole täydellinen, mutta se tarjoaa jo nyt uusia merkittäviä hyötyjä ja mahdollisuuksia molemmille.

Mitä teette sen eteen, että julkiset palvelut olisivat entistä parempia?

Jatkamme aktiivista vuoropuhelua lääkeyritysten ja terveydenhuollon eri osapuolien kanssa, ja kuuntelemme heidän muuttuvia tarpeitaan. Seuraamme mitä sairaalamaailmassa ja lääkebisneksessä tapahtuu Suomessa ja maailmalla. Rohkaisen julkisia toimijoita hakemaan kumppanuutta yksityisten toimijoiden kanssa. Uskon, että aidosta kumppanuudesta voi syntyä vain hyvää.

Tämä suositus on hyvä esimerkki siitä, miten isossa, erittäin työläässä, tarkkaan eri laein säädetyssä ja kirjoltaan monimuotoisessa hankintakokonaisuudessa voidaan eri osa-alueita pilkkomalla saada myös uuden luomiselle tilaa. Se on mahdollista, kun hyväksytään, että on asioita jotka ovat strategisesti merkittävämpiä kuin toiset ja joihin kannattaa keskittyä enemmän ja asioita, joita ei tarvitse muuttaa ollenkaan. Aspiriinille ei tule paha mieli, jos sitä käsitellään eri tavalla kuin innovatiivista uutta reumalääkettä.

Lääketeollisuus ry on yhteistyössä sairaala-apteekkareiden kanssa tuottanut Suosituksen hyväksi hankintatavaksi julkisen terveydenhuollon lääkehankinnoissa. Suositus ei ole osapuolia sitova, mutta sitä kehotetaan noudattamaan kaikissa sairaaloiden lääkehankintaprosesseissa ja –kilpailutuksissa. Sairaala-apteekkareiden näkökulmaa uudenlaisen hankinnan suunnitteluun avaa Pirkanmaan sairaanhoitopiirin sairaala-apteekkari Marja Iso-Mustajärvi.

Lisätietoja:

Jussi Merikallio, toimitusjohtaja, Lääketeollisuus Oy, jussi.merikallio(at)laaketeollisuus.fi, 050 66 748
www.laaketeollisuus.fi

Haastattelu: Ellun Kanat

Eero Lukin