Elokuun huippuostaja: Pirkanmaan sairaanhoitopiirin Marja Iso-Mustajärvi

Sairaaloiden lääkekilpailutukset ovat poikkeuksellisen isoja, aikaa vieviä ja raskaita. Kun kilpailutettavia lääkkeitä on tuhansia, valintaprosessissa mukana olevia asiantuntijalääkäreitä toista sataa ja tarjoajia saman verran, on uusille tehokkaille toimintavoille ja innovatiivisille hankintaratkaisuille todellakin kysyntää, toteaa elokuun huippuostajaksi valittu, Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä lääkehankinnoista vastaava sairaala-apteekkari Marja Iso-Mustajärvi.
Hän oli mukana kehittämässä uutta, hyvän vastaanoton saanutta hankintasuositusta julkisen terveydenhuollon lääkehankintoihin.

Millaisen innovatiivisen hankinnan parissa te teette töitä?

Vastaan Pirkanmaan sairaanhoitopiirin lääkehankinnoista kahden vuoden välein tehtävässä hankintaprosessissa. Teemme lääkehankintoja Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen puolesta yhteensä noin 180 miljoonan euron arvosta. Käytännössä kaikkien sairaalalääkkeidemme eli noin 2500 valmisteen valintaprosessi ja yli 100 sopimuksen tekeminen vie lähes vuoden.

Olin mukana työryhmässä, joka kehitti viime keväänä julkaistun uuden suosituksen hyväksi hankintatavaksi julkisen terveydenhuollon lääkehankinnoissa. Suositus syntyi yhteisvoimin Lääketeollisuus ry:n, lääkeyritysten ja sairaala-apteekkareiden kanssa. Saimme ensimmäistä kertaa kaikkien osapuolten kesken yhteisymmärryksessä sovittua sellaisista uusista innovatiivisista toimintatavoista, joista on hankintaprosessissa aidosti hyötyä meille kaikille.

Olemme erityisen iloisia siitä, että saimme uudistettua eriarvoisuutta ja epäluottamusta lisännyttä sanktiomenettelyä reilummaksi. Ankarien sanktioiden sijaan lääkeyrityksillä on mahdollisuus kompensoida eri tavoin toimitusten viivästymisten aiheuttamat ongelmat. Jokainen hankintarengas päättää kuitenkin itse tarjouspyyntönsä ehdoista, uusi suositus antaa siihen suuntaviivoja. Saimme kehitettyä myös lääkkeiden kriteerejä sekä kategorioita fiksummiksi ja tarkoituksenmukaisemmiksi koko valintaprosessissa.

Miten loppukäyttäjä hyötyy tästä innovatiivisesta hankintavasta?

Uudet hankintamenetelmät helpottavat ja nopeuttavat koko valintaprosessia ja päätöksentekoa. Sairaaloiden asiakkaille eli potilaille uusi hankintapa näkyy ennen kaikkea mahdollisuutena ottaa uusia entistä tehokkaampia lääkkeitä nopeammin käyttöön ja toivon mukaan myös parempina hoitotuloksina.

Millaisia bisnesmahdollisuuksia hankintanne tarjoaa lääkeyrityksille?

Uusi hankintamalli tarjoaa lääkeyrityksille mahdollisuuden tehostaa omaa toimintaansa hankintaprosesseissa. Tarjouspyynnössä kuvatun kategorisoinnin ja entistä tarkemmin kuvattujen lääkekohtaisten kriteerien ansiosta he tietävät nyt entistä paremmin jo tarjousvaiheessa, mihin päätöksemme perustuvat ja voivatko heidän tuotteensa menestyä kilpailutuksessa.

Mistä olet löytänyt vinkkejä siihen, miten toteuttaa hankinta innovatiivisella tavalla?

Opiskeluihini liittyvää tutkielmaa tehdessäni kävin läpi useita erilaisia innovatiivisia hankintamalleja. En kuitenkaan oikeastaan löytänyt yhtään sellaista mallia, jota olisi voinut helposti soveltaa näin massiiviseen hankintaan, jossa käsittelemme tuhansia lääkevalmisteita sentin tabletista kymmenien tuhansien eurojen biologisiin lääkkeisiin.

Pohdin itse näitä asioita paljon. Olen erityisesti miettinyt, miten erilaisia innovatiivisia hinnoittelumalleja voisi toteuttaa lääkehankinnoissa. Olisi mielenkiintoista kokeilla, onnistuisiko esimerkiksi joidenkin lääkkeiden kohdalla sähköinen huutokauppa. Jossakin rajatussa lääkekilpailutuksessa tekisi mieli kokeilla sitä.

Jokaiseen hankintaan pitää saada aina jotain uutta ja inspiroivaa, jotta tämän raskaan lähes vuoden kestävän prosessin jaksaa läpi. Tällä kertaa saimme terävöitettyä ja laajennettua lääkkeiden valintakriteeristöjä. Se oli tämän hankintakierroksen suola!

Miten perinteisestä voitaisiin siirtyä innovatiiviseen hankintaan?

Sairaaloiden lääkehankinnassa ei ole tarvetta siirtyä kaikissa lääkkeissä innovatiiviseen hankintaan. Suurten massojen, keskenään vertailukelpoisten bulkkilääkkeiden kilpailutus sujuu hyvin omalla painollaan. Niiden sijaan kannattaa keskittyä uusien ja kalliiden sekä strategisesti tärkeiden lääkkeiden valintakriteerien ja hankinnan toimintatapojen kehittämiseen yhdessä tarjoajien kanssa. Vaikka toimimmekin ns. eri puolilla pöytää, se ei tarkoita sitä, ettemmekö voisi kehittää toimialamme käytäntöjä hyvässä hengessä yhdessä.

Toivon, että meidän esimerkkimme rohkaisisi muitakin julkisen sektorin toimijoita rohkeasti hakemaan uusia innovatiivisia ratkaisuja hankintoihinsa kumppanuusajattelun kautta.

Marja Iso-Mustajärvi toimii Pirkanmaan sairaanhoitopiirin sairaala-apteekkarina ja vastuualuejohtajana. Hän on ollut mukana kehittämässä keväällä 2015 julkaistua uutta suositusta hyväksi hankintatavaksi julkisen terveydenhuollon lääkehankintoihin. Uusi suositus rakennettiin yhteistyössä Lääketeollisuus ry:n ja lääkeyritysten kanssa. Lääketeollisuus ry:n näkökulmaa projektiin avaa elokuun huipputoimittaja Jussi Merikallio.

Lisätietoja:

Marja Iso-Mustajärvi, sairaala-apteekkari, vastuualuejohtaja,
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, Sairaala-apteekki
040 522 9760, marja.iso-mustajarvi(at)pshp.fi

Eero Lukin