Julkiset hankintayksiköt vahvasti mukaan H2020-hakuihin

Euroopan unioni rahoittaa vuosina 2016-2017 innovatiivisten julkisten hankintojen kehityshankkeita Horisontti 2020 -ohjelmasta. Lähiaikoina avautuviin tai hiljattain jo avautuneisiin hakuihin sisältyy terveydenhuoltoon, energiaan, tieto- ja viestintäteknologiaan, liikenteeseen, turvallisuuteen, ilmastoon, avaruuteen ja tutkimusinfrastruktuuriin liittyviä rahoitusmahdollisuuksia.

Rahoitusta myönnetään kolmen tyyppisiin hankkeisiin: esikaupallisiin hankintoihin (PCP), innovatiivisten ratkaisujen hankintaan (PPI) sekä koordinaatio- ja tukitoimenpiteisiin (CSA). Esikaupallisiin hankintoihin ja innovatiivisiin ratkaisuihin kohdennettua rahoitusta on lisätty merkittävästi edelliseen hakuun verrattuna.

Hankkeissa tulee olla vähintään kolme julkista hankintaorganisaatiota edustaen eri jäsenmaita. Tavoitteena on, että osallistujat muodostavat eurooppalaisen ostajaryhmittymän, jotka toteuttavat uuden tuotteen tai palvelun hankintaan tähtäävän yhteisen valmisteluprosessin, toteuttavat innovatiivisen ratkaisun yhteishankinnan tai muodostavat eurooppalaisen hankintaverkoston.

Huippuostajat-ohjelma on avannut oman sivun ohjelman teemaan liittyville Horisontti 2020 -hauille, sivulle pääset tästä.

Eero Lukin