HILLA-ohjelma ja FIMECC Oy kätilöivät uutta kasvuliiketoimintaa – diginatiivit uudistavat teollisuuden

HILLA-ohjelma ja FIMECC Oy ovat solmineet tutkimusta ja uuden liiketoiminnan kehittämistä koskevan keskinäisen yhteistyösopimuksen, jossa valjastetaan ohjelmisto- ja tietoliikenneosaajat eli diginatiivit uudistamaan teollisuutta.

HILLA-ohjelman toimijoilla (Oulun yliopisto, Oulun ammattikorkeakoulu ja VTT) erityisvahvuutena on osaaminen ja verkostot sekä Oulun seudulla että Saksassa. Toimialoista HILLA-ohjelman toiminnan kärkialueita ovat langaton ICT, ajoneuvo- ja liikennetekniikka, terveys ja hyvinvointiala sekä valmistava teollisuus.

FIMECC puolestaan on jo useamman vuoden ajan rakentanut vahvaa osaamista PPP-mallin (Public-private Partnership) toteuttamiseen valmistavan teollisuuden alalla sekä luonut mittavat yhteistyöverkostot Suomessa ja Saksassa.

Yhteistyöllä synergiaetuja ja menestyviä hankkeita

HILLA-ohjelma ja FIMECC rakentavat Suomen ja Saksan valmistavan teollisuuden välille digitalisaation mukanaan tuomat liiketoimintamahdollisuudet maksimaalisesti hyödyntävää yhteistyötä. Lisäksi HILLA-ohjelman ja FIMECCin yhteistyön tavoitteena on edesauttaa markkinalähtöistä uutta innovaatiotyötä ja rakentaa menestyviä yritysvetoisia hankkeita, joiden tuloksena Suomeen syntyy uutta liiketoimintaa, uusia yrityksiä, uusia työpaikkoja ja vientituloja.

"HILLA-FIMECC-yhteistyön luomat kehityshankkeet ovat erityisesti pk-yrityksille oiva mahdollisuus ottaa kaikki irti ICT:n ja digitaalisaation sisältämistä uusista liiketoimintamahdollisuuksista", sanoo HILLA-ohjelman johtaja Jaakko Sauvola.

FIMECC mallina Euroopalle

Euroopan komission digitaalisesta taloudesta vastaava komissaari Günther Oettinger on pyytänyt kaikkia EU:n alueita luomaan teollisuuden digitaalisia uudistumisalustoja. Hän käyttää FIMECCiä eräänä esimerkkinä tehokkaasta alustasta.

"FIMECC on tällä hetkellä todella vahva ja toimiva alusta. Moni EU-maa on käynyt täällä meillä tekemässä benchmarkingia siitä, miten tällaista alustaa johdetaan", kertoo FIMECC Oy:n toimitusjohtaja Harri Kulmala.

HILLA-ohjelman ja FIMECC:in yhteistyö on jo tähän mennessä auttanut yrityksiä myös Oulun seudulla.

"Oulussa FIMECCin osaamista on hyödynnetty erityisesti metalliteollisuuden digitalisoinnissa ja startup-yritysten synnyttämisessä. Tämän yhteistyösopimuksen myötä kätilöimme uutta kansainvälistä liiketoimintaa myös tällä saralla", Jaakko Sauvola paaluttaa.

Lisätietoja

Harri Kulmala, toimitusjohtaja, FIMECC Oy
Puh. 040 840 6380, e-mail: harri.kulmala(at)fimecc.com

Jaakko Sauvola, johtaja, HILLA-ohjelma
Puh. 050 383 9272, e-mail: jaakko.sauvola(at)oulu.fi

FIMECC Oy on Suomen valmistavan teollisuuden innovaatioalusta. Me yhdistämme yli 2200 ihmisen osaamisen sekä mahdollistamme kansainvälisen PPP-alustan kautta sidosryhmämme poikkitieteellisiin ja -teollisiin innovaatioihin. FIMECC lyhentää uusien innovaatioiden läpimenoaikaa yhdistämällä maailmanlaajuisesti johtavien yritysten ja tutkimuslaitosten voimavarat ja innovaatiot esikilpailullisessa tutkimuksessa. Strateginen uudistuminen luodaan yhdessä.

HILLA on Tekes-rahoitteinen, kasvuhakuisille yrityksille suunnattu ohjelma, jossa luodaan uutta tutkimuspohjaista, kansainvälistä ja skaalautuvaa liiketoimintaa nopeasti yritysten ja tutkimusorganisaatioiden välisessä yhteistyössä. Lähtökohtana on digitalisaation mukanaan tuomien liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntäminen