Sähkö tulee laivoihin ja satamiin

Satamien ja alusten sähköistyminen kasvaa voimakkaasti. Vaikutuksena ilmanlaatu paranee, hiilidioksidipäästöt sekä melu ja tärinä satamassa vähenevät. Satamat ja varustamot kuitenkin empivät, sillä sähköistäminen vaatii miljoonainvestointeja. Toisaalta nvestointinäkymät voivat muuttua esimerkiksi kytkettäessä sähköistyneet satamat älykkäisiin sähköverkkoihin. Myös ilmastosopimus lisää painetta meriliikenteen päästöjen vähennyksiin.

Hybridi- ja täyssähköiset satamakoneet ja alukset ovat osoittautuneet energiatehokkaiksi. Kalmarin mukaan hybriditeknologia vähentää polttoaineen käyttöä kolmanneksen. Samalla ylläpitokustannukset alenevat, melu vähene ja hiilidioksidipäästöt laskevat. Hybridilautoista on saatu samansuuntaisia tuloksia.

Michael Lovejoyn selvityksen mukaan Yhdysvalloissa hybridialuksia oli kesällä 2015 käytössä tai valmisteilla 33 kappaletta. Määrän ennustetaan kasvavan sataan viiden vuoden kuluessa. "Kiinassa puolestaan on julkaistu hiljattain yksityiskohtainen suunnitelma meriliikenteen ilmapäästöjen vähentämiseksi", Jari Makkonen Bietbi Oy:stä sanoo.

Kalmarin tuotekehitysjohtaja Henrik Häggblom visioi, että vuonna 2025 Yhdysvallat ja EU edellyttävät varustamoja ja satamia käyttämään uusiutuvia energialähteitä, konttisatamat panostavat entistä enemmän automaatioon ja akkuteknologia on kehittynyt huomattavasti.

Maasähkömarkkinat kasvussa

Maasähkömarkkinat kasvavat jo erittäin voimakkaasti. Merkittävä maasähkön markkina-ajuri on vähentää satamista aiheutuvia ilmapäästöjä lähikaupungeissa. Lisäksi sähköistyminen vähentää melua ja tärinää.

ABB:n johtaja Roberto Bernacchi kertoo, että nykyään alalla on käytössä standardi, ja suureen osaan uusista aluksista rakennetaan jo valmiiksi tarvittavat laitteet. Maasähkötekniikkaa on otettu ahkerimmin käyttöön Yhdysvaltain länsirannikolla sekä Pohjanmerellä.

Maasähköinfran ja akkujen latausinfrastruktuurin investoinnit mahdollistavat satamien integroitumisen osaksi älykästä sähköverkkoa. Älykäs sähköistynyt satama voisi toimia sähköverkon aktiivisena hintapiikkien tasoittajana varaten akustoja edullisen sähkön aikaan ja myyden tai käyttäen sähköä, kun hinta on korkea. Uudet ansaintamallit voivat tehdä sähköistämisen investointinäkymät houkuttelevammaksi. Satamista voisi myös kasvaa tulevaisuuden energiahubeja, kun niiden rooli energiahuollossa kasvaa ja monipuolistuu.

Lisätietoja

Piia Moilanen
Ohjelmapäällikkö, Arktiset meret, Tekes
Puh. 050 5577 748
piia.moilanen(at)tekes.fi

Elina Vähäheikkilä
Projektipäällikkö, Meriteollisuus ry
Puh. 040 123 4567
elina.vahaheikkila(at)teknologiateollisuus.fi

 

Sanna Nuutila