Helsingin seutu haluaa Pohjois-Euroopan Health Capitaliksi

Helsingin yliopisto ja Helsingin kaupunki ovat teettäneet esiselvityksen Helsingin life science -alojen tilanteesta ja kehittymisnäkymistä. Selvityksen mukaan nyt tarvitaan toimia, jotta Helsinki voi profiloitua nykyistä voimakkaammin life science -osaajaksi ja Health Capitaliksi.

Health Capital -esiselvityksen mukaan Meilahden, Viikin ja Otaniemen yliopistokampukset yhteistyökumppaneineen ovat yksi Pohjois-Euroopan merkittävimmistä life science -osaamiskeskittymistä. Life science -aloiksi määritellään laajasti hyvinvointiin, terveyteen, luonnonvaroihin ja ympäristöön liittyvät tieteenalat. Nämä ovat maailmanlaajuisesti suurimpia kasvualoja.

Selvitys suosittelee mm. life science -alan toimijoiden nykyistä vahvempaa kumppanuutta, alan tutkimuksen kaupallisen hyödyntämisen edistämistä sekä kampuksilla sijaitsevien tilojen kehittämistä paremmin yritysyhteistyölle soveltuviksi.

Helsingin yliopisto ja Helsingin kaupunki ovat sopineet, että Health Capital -konseptia kehitetään. Kaupunki, Helsingin yliopisto, HUS, Aalto-yliopisto ja VTT perustavat yhteisen ohjausryhmän ja projektitoimiston, joka vastaa life science -kokonaisuuden kehittämisestä, toimenpiteiden valmistelusta sekä yhteistyöstä.

Helsinki haluaa luoda life science alojen maailmanluokan liiketoimintaympäristön, jossa kohtaavat huippututkimus ja -osaaminen, suuret yritykset ja vahva start up -toiminta. Life science -alat halutaan kytkeä muihin pääkaupunkiseudun vahvoihin aloihin, erityisesti ICT- ja mobiiliosaamiseen.

Pia Mörk