Health Tuesdayssa tutkijat etsivät yritystä ja yritykset tutkijaa

Terveysalan kuukausittaiset Health Tuesday -aamiaistapahtumat palasivat kesätauolta treffiteemalla. Tapahtumassa punottiin uusia linkkejä tutkimuksen ja yritysmaailman välille: mitä annettavaa yrityksillä on tutkimukselle ja tutkijoilla yrityksille?

Tekesillä on auki useita rahoitusmahdollisuuksia terveysalan toimijoille, joten etenkin hyville yhteisprojekti-ideoille on tilausta.

Health Tuesday -aamupäivän keskeinen osa oli "reverse pitching". Kun puhutaan tutkimus- ja kehitysyhteistyöstä, yleensä pienemmät kumppanikandidaatit pitchaavat suuremmille yrityksille. Health Tuesdayssa asetelma käännettiin toisin päin. Neljä terveysalan nimekästä yritystä - GE HealthCare, Orion, Planmeca ja Johnson&Johnson - kertoivat omista tarpeistaan yleisölle.

Päivän sana on avoin innovaatio

Erno MuurantoKaikkien neljän yrityksen perusviesti oli samansuuntainen: sulkeutuneisuuden aika on ohi, nykyisin tutkimus ja kehitys tapahtuvat yhä useammin yhteistyössä, open innovation -hengessä.

GE Healthcaren Erno Muuranto kertoi keskeisten tutkimusalueiden liittyvän tällä hetkellä puettavaan teknologiaan ja ylipäätään laitteiden pienentymiseen sekä automaattisiin tapoihin analysoida kertyvää dataa.

Orionin Mikko Koskinen korosti, että lääketutkimuksen ja -kehityksen kaltaisella hitaalla ja pääomaintensiivisellä alalla kumppanuudet ovat alati tärkeämpiä.

Hammaslääketieteellistä huipputeknologiaa kehittävän Planmecan Vesa Varjonen mainitsi alansa tämän hetken avainsanoiksi mm. 3d-datan, esineiden internetin, konenäön ja tekoälyn.

Johnson&Johnsonin Anna Gran korosti myös yhteiskehittämisen merkitystä ja mainitsi kiinnostaviksi tutkimusalueiksi mm. erilaiset anturit sekä ihmisen mikrobiomin eli ihmisessä elävän monenkirjavan bakteerilajiston.

Treffiteema tuntui toimivan: puheiden välisillä tauoilla kaikkien osallistuneiden yritysten pöytien ääreen muodostui välittömästi pitkiä jonoja keskustelunhaluisista.

Pois kuplista

Tilaisuuden avasi neurologi Kiti Müller. Hänen oma uransakin toimii mainiona esimerkkinä tapahtuman teemasta: tutkimusprofessori siirtyi aiemmin tänä vuonna tutkimusmaailmasta Nokian palvelukseen.

Kiti MüllerMüller korosti, että etenkin terveysalalla yhteistyö tutkimus- ja yritysmaailman välillä on aina ollut tiivistä, ja sen merkitys on vain korostunut internet-aikakaudella. Kaikkien ulottuvilla oleva tietomäärä on massiivinen ja kasvaa jatkuvasti, mutta mukana on paljon yksipuolista liioittelua ja suoranaista disinformaatiota, ja on helppoa vetäytyä omaan kuplaan suojaan ristiriitaiselta tiedolta. Paras lääke tätä vastaan on organisaatioiden ja alojen välinen yhteistyö.
Viime kädessä kaikessa yhteistyössä on kyse viestinnästä, eikä internet korvaa kasvokkaista viestintää. Müller mainitsi tutkimustuloksesta, jonka mukaan sairaalalääkärillä on aikaa keskusteluun keskimäärin vain neljä minuuttia potilasta kohden!

Lisätietoja

1.9. Health Tuesdayn esitysmateriaalit ja tallenne

Seuraava Health Tuesday järjestetään 3. marraskuuta ja sen teemana ovat alan kansainväliset mahdollisuudet.

Lisätietoja Health Tuesdaysta

Lisätietoja Tekesin rahoitusmahdollisuuksista terveys- ja hyvinvointialan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan

Auli Pere
Terveyttä biteistä -ohjelman päällikkö
Tekes
Puh. 029 50 55799
auli.pere (at) tekes.fi

Kari Kataja
Senior Adviser, Startup companies
Tekes
Puh. 029 50 55626
kari.kataja (at) tekes.fi

Teksti ja kuvat: Netprofile Finland

 

Pia Mörk