Green Growth -yritykset saivat rahoitusta EU:n pk-instrumentin kautta

EU:n puiteohjelma Horisontti 2020 tarjoaa vihreän talouden pk-yrityksille loistavan mahdollisuuden saada rahoitusta tutkimus- ja innovointihankkeille. Jo neljä Green Growth -ohjelman yritystä on saanut rahoitusta EU:n Horisontti 2020 puiteohjelmaan kuuluvan pk-instrumentin kautta.

Pk-yritykset voivat hakea rahoitusta innovaationsa kaupallistamiseen uudesta pk-instrumentista. Rahoitusinstrumentti on tarkoitettu voimakasta kansainvälistä kasvua hakeville pk-yrityksille, joilla on korkea markkina- ja kasvupotentiaali.

Pk-instrumentin ensimmäisessä vaiheessa yritys voi hakea 50 000 euroa liiketoimintauunnitelmansa kehittämiseen ja kansainvälisen markkinapotentiaalin selvittämiseen. Parhaat yritykset ja ideat hakeutuvat seuraavaan varsinaiseen projektivaiheeseen, jossa rahoitusta voi saada jopa 0,5 – 2,5 miljoonaa euroa muun muassa testaukseen, demonstrointiin ja pilotointiin.

Suomalaisyritykset ovat aktiivisia EU-rahoituksen hakijoita

EU:n pk-instrumentista rahoitusta on saanut jo 16 suomalaisyritystä. Tästä joukosta 14 suomalaisyritystä on saanut ensimmäisen vaiheen 50 000 euron rahoituksen ja toisen vaiheen rahoitusta on saamassa kaksi suomalaisyritystä, MetGen Oy ja Ductor Oy.

MetGen on luonut kustannustehokkaan teknologian teollisten entsyymien valmistamiseen, kehittämiseen ja räätälöintiin mm. sellu- ja paperiteollisuudelle. Entsyymit toimivat tuotannossa biokatalyytteinä, joilla voidaan nopeuttaa bioreaktioita ja vähentää energiankulutusta.

Ductor on kehittänyt patentoidun mikrobiologisen menetelmän, jolla voidaan poistaa orgaanista typpeä jätemateriaalista. Horizon 2020 -hankkeessa Ductor todentaa kehittämänsä menetelmän toimivuuden teollisessa mittakaavassa yhteistyössä saksalaisen biokaasulaitosoperaattorin kanssa.

”Menetelmämme parantaa biokaasulaitoksen kannattavuutta merkittävästi mahdollistamalla korkeatyppisten, erittäin edullisten syötteiden käytön. Arviomme mukaan Saksassa on noin 3 000 biokaasulaitosta, joille Ductorin prosessi tuo merkittäviä lisähyötyjä”, kertoo Ductor Oy:n CTO Ilkka Virkajärvi.

Ductor on mukana Tekesin Green Growth -ohjelmassa.

Pk-yritys: hae mukaan nyt!

Pk-instrumentissa on jatkuvasti auki oleva haku. Vuosittain on neljä cut-off päivää, ja kuhunkin päivään mennessä tulleista hakemuksista tehdään rahoituspäätökset yhdellä kertaa. Seuraavat cut-off päivät ovat 18.3.2015 ja 17.6.2015.

Rahoitus on tarkoitettu voimakasta kansainvälistä kasvua tavoitteleville pk-yrityksille, jotka tuovat markkinoille uusia kilpailukykyisiä tuotteita tai ratkaisuja. Hakijamäärät pk-instrumenttiin ovat Euroopan tasolla todella suuret ja kilpailu rahoituksesta on kovaa. Erinomaisen liikeidean lisäksi olennaista on huolella tehty hakemus, jossa korostuu ratkaisun korkea markkinapotentiaali ja sitä kautta yrityksen mahdollinen kasvu.

Green Growth -ohjelma tarjoaa kohdennettua tukea pk-yrityksille, jotka ovat aikeissa hakea rahoitusta Horisontti 2020 ohjelmasta. Ohjelma on järjestänyt sparraustyöpajoja pk-yrityksille, joissa on perehdytty Green Growth aihepiirin hakujen sisältöön ja käyty läpi käytännön vinkkejä omien hankeideoiden eteenpäin viemiseen. Ohjelma tarjoaa myös yrityskohtaista sparrausapua hakemuksen valmisteluun.

Lisätietoa Green Growth -ohjelman tarjoamasta kohdennetusta tuesta pk-yrityksille antaa ohjelman koordinaatiotiimin EU-asiantuntija Laura Koponen.

Lue lisää

Tekes EUTI: Mitä tarjolla pk-yrityksille?

Tekesin rahoituksella Horisonttiin

EASME: Horizon’s 2020 SME Instrument