Teknologiasta Tuotteiksi -säätiö palkitsi Ensavetecin ja LeaseGreenin

Teknologiasta Tuotteiksi -säätiön 20 000 euron tunnustuspalkinto luovutettiin Ensavetec Oy:lle kiinteistöalan huippuseminaarissa Aulangolla. Ensavetec Oy tarjoaa innovatiivisia ratkaisuita energiatehokkaampaan arkeen lämmön talteenotolla käyttövedestä.

Säätiö halusi tämän vuoden palkinnolla erityisesti palkita nuoria yrityksiä, jotka ovat tuotteistaneet ympäristöystävällisen innovaation rakennettuun ympäristöön. Yrityksillä on kansainvälistymiseen potentiaalia ja ottavat erityisesti huomioon käyttäjälähtöisyyden.

Teknologiasta Tuotteiksi -säätiön vuoden 2015 tunnustuspalkinto päätettiin antaa Ensavetec Oy:lle. Nuori mikkeliläisyritys tuo uudentyyppiset energiatehokkuusratkaisut osaksi kiinteistöjen talotekniikkajärjestelmiä. Ensavetec:n innovaatio hyödyntää lämpöenergian suihkuvedestä. Yritys luo uutta ekologista ja puhdasta teknologiaa kuluttajien arkeen. Yrityksen toiminnassa korostuu käyttäjäläheisyys, energiansäästö ja ympäristöarvot.

Kunniamaininta myönnettiin tänä vuonna LeaseGreen Group Oy:lle. Yritys keskittyy asiakkaidensa liiketoiminnan kannattavuuden ja ympäristöystävällisyyden parantamiseen tehokkaammalla energiankäytöllä. LeaseGreen ottaa huomioon asiakkaan tarpeet ja on tuotteistanut uudella tavalla ESCO-toiminnan.

Tekes on rahoittanut LeaseGreenin konseptin kehittämistä ja yritys on mukana Green Growth -ohjelmassa.

Palkinnot vastaanotti Kiinteistöalan Vuosiseminaarissa 5.11.2015 Aulangolla Ensavetec Oy:n toimitusjohtaja Niko Halonen sekä LeaseGreen Group Oy:n toimitusjohtaja Tomi Mäkipelto. Palkinnot luovutti Teknologiasta Tuotteiksi -säätiön hallituksen puheenjohtaja Mika Halttunen.

Teknologiasta Tuotteiksi -säätiö tukee suomalaisten tuoteideoiden ja teknologioiden tuotteistamista ja kansainvälistymistä. Säätiön toiminta-alueena on rakennettu ympäristö, erityisesti tuottava sisäympäristö. Vuonna 1994 perustetun säätiön toiminta-ajatuksena on palkita tunnustuspalkinnoin yrityksiä, yhteisöjä ja yksityishenkilöitä. Päätökset palkittavista tahoista tekee säätiön hallitus. Säätiön hallituksessa on edustus seuraavista organisaatioista: Finpro, Finnvera, Työ- ja elinkeinoministeriö, Keksintösäätiö, SITRA, Tekes, Ympäristöministeriö, Iitin kunta ja Halton Oy.

Eero Lukin