Suomalaiset aktiivisia Pohjoismaisessa kaupunkikehittämisessä

Käynnissä olevassa Nordic Built Cities Challenge -kilpailun ensimmäiseen vaiheeseen vastaanotettiin 37 hakemusta, joista peräti 11 tuli Suomesta.  Toiseksi eniten hakemuksia tuli Tanskasta ja Ruotsista, joista molemmista saapui seitsemän ehdotusta kaupunkikehittämisen haasteeksi.

Nordic Built Cities Challenge -kilpailun tavoitteena on tarjota Pohjoismaiden kunnille ja kaupungeille innovatiivisia ratkaisuja kaupunkikohtaiseen kehittämiseen, joilla urbaaneista alueista voidaan rakentaa entistä eloisampia, älykkäämpiä ja kestävämpiä.

Kilpailu siirtyy pian toiseen vaiheeseensa kun tuomaristo päättää, mitä ehdotukset jatkavat varsinaiseen kilpailuun. Valitut kaupunkikohtaiset haasteet toimivat kilpailukenttänä syyskuussa avattavassa osuudessa, jossa rakentamisen ja muun kaupunkikehittämisen toimijat voivat tarjota kokonaisvaltaisia ratkaisujaan tunnistettujen haasteiden voittamiseksi.

Lisätietoja kilpailun etenemistä ja maakohtaisista haasteista voi seurata verkkosivuilla: http://nordicbuiltcities.org/nordic-built-cities/

Eero Lukin