Mitä tarkoittaa walkable city eli käveltävä kaupunki?

Yhdysvaltalainen arkkitehti, urbanisti ja kaupunkisuunnittelija Jeff Speck on miettinyt kestävän kaupunkikehittämisen keinoja ja soveltanut pohdintojaan käytännön suunnitteluun erityisesti pienissä ja keskisuurissa kaupungeissa. Hän on kirjoittanut myös teoksen ”Walkable City, How Downtown Can Save America, One Step at a Time”. Speck kävi Suomessa huhtikuun alussa Aalto PRO:n YTK:n Pitkän kurssin, Lahden kaupungin ja Päijät-Hämeen liiton kutsumana.

Voisi kuvitella, että yhdysvaltalaisella kaupunkisuunnittelijalla ei ole mitään annettavaa suomalaiseen kevyen liikenteen suunnitteluun tai kävelyn edistämiseen. Kuitenkin Suomen kaupungistuminen tapahtui aikana, jolloin oman auton käyttö liikkumiseen oli vallitseva ajattelutapa. Meillä on siis monia samankaltaisia ongelmia.

Syyt kävelyn ja pyöräilyn suosimiseen ovat ilmeiset. Liikunnan edistäminen, liikalihavuus, ilmastomuutoksen ehkäisy ja palvelujen pysyminen keskustoissa ovat agendalla ympäri maailmaa.

Kaupunkien ja kaupunginosien käveltävyys (sisältäen useimmiten myös pyöräiltävyyden) koostuu monista asioista. Kuinka paljon alueella on jalkakäytaviä ja kevyen liikenteen väyliä, kuinka turvallisia ne ovat? Onko alueella elämää myös työaikojen ulkopuolella? Ovatko liikennevalot kevyttä liikennettä suosivia? Onko alueella kiinnostavia asioita ja arkkitehtuurin monimuotoisuutta? Kuinka pitkiä ovat etäisyydet palvelujen, kodin ja työpaikkojen välillä?

Yksi käveltävyyden avainasioista on mixed use, eli työpaikat, palvelut ja asunnot sekoittuvat tiheässä kaupunkirakenteessa. Näin tarve sukkuloida autolla työpaikan, kodin ja harrastusten välillä vähenee.

Käveltävyys on myös kiinnostavuutta, siis kulttuuria, arkkitehtuuria ja palveluja.

Esimerkiksi Portlandissa käveltävyyttä on pystytty edistämään kaupunkisuunnittelulla. Kaupungin ruuhkat alkoivat olla kestämättömiä, mutta sen sijaan että olisi rakennettu uusia teitä ja laajennettu kaupunkialuetta, asetettiin rajat urbaanille alueelle ja panostettiin kevyen liikenteen väyliin. Kaduilta jopa vähennettiin ajokaistoja. Nyt kaupunki on Yhdysvaltain kärjessä työmatkapyöräilyssä ja kärjen tuntumassa myös käveltävyydessä.

Käveltävyyden edistämisellä on yllättäviä sivuvaikutuksia. Asuntojen ja liiketilojen hinnat nousevat käveltävillä alueilla, ja alueen hintataso nousee liian korkeaksi pienituloisille.

Mitä sanottavaa Speckillä on kävelykaduista?
– Älkää tehkö heti alussa liian kalliita järjestelyjä. Kävelykadun toimivuutta voi kokeilla halvoilla ratkaisuilla. Muutamalla betoniesteellä, kukkaistutuksilla ja penkeillä voi kokeilla ideaa. Jos homma ei näytä toimivan, on katu helppo muuttaa takaisin ajotieksi, kertoo Speck.

Pysäköinti on Speckin mielestä useimmiten alihinnoiteltu kaupungeissa, ja jostain kumman syystä jopa ilmaista sunnuntaisin.

Asuintalojen pysäköintinormeista Speckillä oli vapaata markkinataloutta mukaileva vastaus:
– Antakaa rakentajien päättää pysäköintipaikkojen määrästä, älkää tehkö yleisiä määräyksiä.

Jenkeissä tämä taitaa toimia edelleen niin, että paikkoja on vähintäänkin riittävästi perheen autoille. Voisiko toimia meillä päinvastoin, ja tuoda pääkaupunkiseudun asuntojen hintoja alaspäin?

Jeff Speckin verkkosivut
8.4.2015 luento Lahdessa, Youtube

Teksti ja kuva: Eero Lukin

Eero Lukin