3D-ympäristö kaupunkitiedon hyödyntäjille

MAPGETS-sovellusalusta hyödyntää virtuaalitodellisuuden mallintamiseen liittyvää teknologiaa. Se on suunnattu sekä kaupunkitietoon liittyvien sovellusten kehittäjille, kaupunkitiedon tuottajille ja erilaisten palveluiden tarjoajille että ammattilaisille, jotka hyödyntävät kaupunkitietoa omien tuotteidensa myynnissä ja markkinoinnissa.

Suomi on edelläkävijä 3D-teknologioissa ja tietomallintamisessa esimerkiksi rakennusalalla. MAPGETS tarjoaa selainkäyttöisen, avoimeen realXtend-lähdekoodiin pohjautuvan 3D-sovellusalustan avoimen kaupunkitiedon julkaisemiseen, ylläpitoon ja hyödyntämiseen.

MAPGETS edistää digitalisaatiota, sovelluskehittämistä ja sitä kautta tuottavuutta. Kyseessä on uudenlainen sovellusekosysteemi, jossa hyödynnetään paitsi 3D-mallintamista ja kartta-aineistoja, myös palveluiden visualisointiin liittyvää osaamista, mikä luo aivan uudenlaisia edellytyksiä esimerkiksi markkinoinnille.

MAPGETS-sovellusalustan kehittämisessä on vuosien aikana hyödynnetty maailmanlaajuisesti tunnettuja avoimen lähdekoodin teknologioita ja rajapintoja.Tuotteen tausta löytyy Tekesin Fiksu kaupunki-ohjelman hankkeista ja  MAPGETS lanseerataan uuden yrityksen, FCG City Plannerin kautta.

Adminotechin toimitusjohtaja Tommi Hollström ja FCG:n Chief Product Owner Anssi Savisalo toivovat, että MAPGETSin tarjoamaan ekosysteemiin saadaan runsaasti mukaan hyviä sovelluskehittäjiä ja innovaattoreita.

Mihin MAPGETS-sovellusalustan erinomaisuus perustuu?

”MAPGETS tarjoaa 3D-virtuaaliympäristön, johon sovelluskehittäjät voivat luoda omia sovelluksiaan. Datanhaltijat puolestaan voivat tuoda hallussaan olevia tietovarantoja jakoon ja myydä niitä sovelluskehittäjille. Tämä on erinomainen tapa saada käyttämättä oleva tieto luomaan uutta liiketoimintaa. Vastaavaa ekosysteemiä ei ole aikaisemmin toteutettu ja haemme nyt aktiivisesti uusien palvelutuotteiden kehittäjiä.”

”MAPGETS luo standardin siihen, miten avoimen datan päälle kehitetään sovelluksia sekä miten voidaan hyödyntää hyvin lokaaleja datalähteitä. Sen lisäksi, että sovellusalusta palvelee yrityksiä, se tarjoaa myös julkiselle puolelle uuden tavan tuottaa sellaisia digitaalisia palveluja, jotka helpottavat kaupunkilaisten elämää tai julkishallinnon työntekijöiden omaa työtä.”

”Perinteisesti kaupungit ovat käyttäneet raskaita, keskitettyjä järjestelmiä, joiden ylläpito ja kehittäminen on tietyn järjestelmätoimittajan takana. MAPGETS avaa tietolähteet ja mahdollistaa organisaation sisäisten, toimintaa tehostavien ja ketterien työkalujen rakentamisen.”

Millaista kansainvälistä yhteistyötä etsitte?

”Kutsumme kaikki innovatiiviset sovelluskehittäjät mukaan globaaliin MAPGETS-ekosysteemiin toteuttamaan uusia bisnesideoita. Vastaavaa avoimiin teknologioihin perustuvaa ratkaisua ei ole olemassa, jolla pystyisi tekemään yhtä rikkaita ja monipuolisia sovelluksia 3D-maailmassa. Samalla alustalla voi tehdä niin vuorovaikutteisia tiloja kuin avatar-pohjaisia ja roolipelityyppisiä sovelluksia.”

”Haluamme olla aktiivinen toimija avoimen ekosysteemin päälle toteutettavien 3D-palvelujen kehittämisessä sekä eurooppalaisen yhteistyön rakentamisessa.”

Lisätietoja
Tommi Hollström, toimitusjohtaja, Adminotech, puh. 040 747 8886, tommi(at)adminotech.com
Anssi Savisalo, Chief Product Owner, FCG Finnish Consulting Group Oy, puh. 041 538 9353, anssi.savisalo(at)fcg.fi

www.mapgets.com

MAPGETS on mukana Smart City Expo World Congress 2015 -tapahtumassa, joka järjestetään 17.–19.11.2015 Barcelonassa Espanjassa. Poikkea Suomen paviljongissa ja tutustu Smart City -osaamiseemme!

www.smartcityexpo.com

Eero Lukin