Lähiö muuttuu perheeksi ja eliniän odote nousee kymmenellä vuodella

Lähiöitä kehitettiin lennokkaasti Our House -lähiöfestivaaleilla Tekesin järjestämissä tilaisuuksissa tiistaina 11.8.

Seminaarissa ”Palveluilla parempaa arkea lähiöihin” käsiteltiin muun muassa Vantaan lähiöiden luonnetta ja kehittämistä. Monet Vantaan lähiöt on rakennettu raideyhteyksien varrelle ja siksi niissä olisi hyviä mahdollisuuksia täydennysrakentamiseen hyvien kulkuyhteyksien äärelle.

”Toimivan lähiökehittämisen ohjenuoria ovat asukkaiden huomioiminen ja kokonaisvaltainen lähestymistapa”, kertoi Vantaan kaupunkisuunnittelujohtaja Tarja Laine.

Tilaisuudessa heräsi keskustelua myös Vantaan lähiöissä olevien tyhjien tilojen ottamisesta hyötykäyttöön. Esimerkiksi kerhohuoneita on tällä hetkellä tyhjillään. Kaupallisia toimijoita näihin tiloihin on vaikea saada.

”Tästä aiheesta kannattaisi järjestää ideakilpailu”, kannusti Tekesin strateginen ohjelmapäällikkö Virpi Mikkonen.

Mikä mullistaisi lähiöt -työpajassa ideoitiin Mikkolasta niin hienoa paikkaa, että se pääsisi Fast Companyn etusivulle. Tilaisuuden alustajina toimivat Nuppu Gävert ja Ville Tikka Wevolvesta.

Yksi ideoista toisi rakennusliikkeiden palkkalistoille yhteisötunnistajan, joka kokoaa isojen korjaushankkeiden tai uudisrakennuskohteiden ympärille verkoston tuomaan hankkeisiin paikallista näkökulmaa. Tämänsuuntaisia ajatuksia esitettiin myös muissa Tekesin tilaisuuksissa; iso korjaus- tai uudisrakennushanke voisi olla keino vahvistaa alueen yhteisöllisyyttä ja palveluja eikä asumishaitta.

Muissakin ideoissa korostuivat verkostot ja yhteisöllisyys. Voisiko lähiö muuttua perheeksi joka huolehtii lähimmäisten hyvinvoinnista? Tai voitaisiinko Mikkolassa ottaa käyttöön kansalaispalkka sillä ehdolla, että henkilö osallistuu myös sosiaalisen yrityksen toimintaan?

Entinen R-kioski on muutettu lähiöfestareiden seminaaritilaksi.

Mikä mullistaisi lähiöt -työpajan keskeinen tavoite oli käynnistää laajempi keskustelu uusista arvonluonnin malleista. Menossa oleva arvonluonnin murros haastaa organisaatioiden nykyiset toimintatavat ja liiketoimintalogiikat ja ne joutuvat pohtimaan olemassaolonsa tarkoitusta uusiksi.

”Tulevan syksyn aikana Tekes haluaa yhdessä muiden toimijoiden kanssa jatkaa keskustelua ja tehdä kokeiluja, joissa tätä uutta tarkoitusta pohditaan ja etsitään”, kertoo Tekesin Fiiliksestä fyrkkaa -ohjelman päällikkö Minna Suutari.

Team Finland Future Watch -tilaisuudessa pohdittiin, miltä tulevaisuuden asuminen tuntuu ja mitä tuotteita, palveluita ja ratkaisuja tulevaisuuden asukkaille voi tarjota.

Voitaisiinko tuoksuja hyödyntää kodeissa tai voisiko huone mitata stressitasoa? Tulisiko sängyn keskittyä vain nukkumiseen ja unen laatuun vai voisiko siinä olla muitakin toimintoja? Voisiko huonon sisäilman tehdä näkyväksi?

Osa ideoista on jo käytäntöä. Esimerkiksi Buttonin yksinkertainen netin käyttöliittymä voi tuoda apua ikäihmisille palvelujen tilaamisen. Robotteja on jo nähty vanhainkodeissa tuomassa virikkeitä vanhusten arkeen.

Vantaan Mikkolassa järjestettävän festivaalin viimeinen päivä on lauantai 15.8. Tekesillä on festivaaleilla oma huoneisto, jossa esitellään tulevaisuuden asumisen ratkaisuja energian ja kestävän kehityksen, kommunikoinnin ja turvallisuuden sekä terveyden ja puhtauden teemoihin liittyen.

Festivaaliohjelman löydät osoitteesta lähiöfestivaali.fi

Eero Lukin