Kvanttiloikka kohti parempia ja tuottavampia sisäympäristöjä

RYM Oy:n vuosina 2011-2015 toteutetussa Sisäympäristö-ohjelmassa on luotu kymmeniä monitieteiseen tutkimukseen perustuvia ratkaisuja, jotka parantavat tilojen käyttäjien hyvinvointia, tuottavuutta, viihtyvyyttä ja oppimista ekologisesti kestävällä tavalla. Tutkimusten mukaan hyvä sisäympäristö ja energiatehokkuus nostavat tuntuvasti kiinteistön arvoa.

RYM-Sisäympäristö-ohjelman eri jaksojen tutkimuskonsortioissa oli mukana lähes 30 yritystä ja 12 suomalaista tutkimuslaitosta. Neljän veturiyrityksen (Halton, Newsec, Schneider Electric ja Suomen Yliopistokiinteistöt) johdolla ne panostivat yhdessä Tekesin kanssa sisäympäristötutkimukseen lähes 24 miljoonaa euroa. Tekesin rahoitusosuus oli noin puolet.

Ohjelma tuotti noin 250 tieteellistä journal- tai konferenssiartikkelia. Ohjelman yhteydessä on valmistunut yli 50 tohtori- tai maisterityötä. Kansainvälistä yhteistyötä tehtiin Tanskassa, Saksassa, Hollannissa, Englannissa, Australiassa, Kiinassa ja Yhdysvalloissa toimivien tutkimuslaitosten kanssa.

Läpimurtotietoa ja parempaa bisnestä

Ohjelman akateemista arviointiryhmää vetänyt tutkimusprofessori Kari Reijula Työterveyslaitoksesta on erittäin tyytyväinen RYM-Sisäympäristö-ohjelman tuloksiin. ”Tavoitteena oli tuottaa läpimurtotietoa hyvästä sisäympäristöstä. Tuli otettua kvanttiloikka, joka on jo tuottanut monenlaista uutta osaamista ja uudenlaisia verkostoja”, Reijula sanoi Sisäympäristö-ohjelman tulosseminaarissa.

Myös ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen Tekesistä pitää RYM-Sisäympäristö-ohjelmaa onnistuneena SHOK-ohjelmana. ”Parhaat tulokset on saatu aikaan yhdistämällä erilaisia näkökulmia raikkaalla tavalla”, Nissinen totesi. Tekes on rahoittanut Sisäympäristö-ohjelmaa.

Yrityksetkin ovat niille tehdyn kyselyn mukaan tyytyväisiä. Peräti 95 % mukana olleista yrityksistä ilmoitti, että ohjelma on vahvistanut niiden markkina-asemaa. Lähes yhtä moni arvioi ohjelman tulosten kohentavan yrityksen kannattavuutta.

Käyttäjäkeskeisiä työkaluja sisäympäristöjen parempaan hallintaan

RYM-Sisäympäristö-ohjelman keskeisiä tutkimus- ja kehityskohteita ovat olleet käyttäjäkeskeiset sisäympäristöt. Niihin liittyen on tutkittu sisäympäristön erilaisia käyttäjäkokemuksia sekä kehitetty simulointi- ja suunnittelutyökaluja sisäilmaolosuhteiden parempaan hallintaan. Lähes nollaenergiarakennuksia ajatellen on tutkittu mm. rakennuksen vaipan tiiveyden vaikutuksia ja alueellisia aurinkolämpöratkaisuja.

VTT on kehittänyt HTM–mallin (Human Thermal Model), jonka avulla voidaan simuloida ennen näkemättömällä tarkkuudella ihmiskehon vuorovaikutusta ympäristönsä kanssa. Tunnistamalla eri käyttäjäryhmille tyypilliset lämpöaistimukset rakennukset voidaan suunnitella sekä energiatehokkaiksi että käyttäjilleen parhaiten sopiviksi.

Työterveyslaitoksen vetämässä Human & Green –hankkeessa on puolestaan kehitetty tilan käyttäjiä osallistava tilasuunnittelun toimintamalli, jonka avulla voidaan varmistaa työntekijöiden hyvinvointia tukeva sisäympäristö sekä energiatehokkaat toimintatavat.

RYM-Sisäympäristö-ohjelmassa tutkittiin myös sisäympäristöjen ansaintamalleja toimitilamarkkinoilla. Rahoitusmaailmassa paljon käytetty reaalioptiomalli sopii tutkimuksen perusteella mainiosti myös kiinteistöalalle. Sen avulla voidaan parantaa varsinkin kustannussuunnittelua, muuntojoustavuutta ja ympäristösertifiointia.

Tilojen on sopeuduttava uusiin oppimisnäkemyksiin

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n kokoama monitieteinen ja –alainen tutkimusryhmä on tutkinut ja kehittänyt tulevaisuuden oppimisympäristöjä. Tutkimustietoihin ja käyttäjäkokemuksiin pohjautuen se on toteuttanut 26 demonstraatiohanketta eri puolilla Suomea olevilla kampuksillaan. Tutkimus- ja kehitystyön tulokset on koottu juuri julkaistuun Oppiva kampus –kirjaan. ”SYK aikoo hyödyntää tutkimustyön tuloksia yli miljardin euron investoinneissa, joita se tekee seuraavan 10 vuoden aikana”, kertoo tutkimuskokonaisuutta koordinoinut Olli Niemi.

”Tilojen on tulevaisuudessa sopeuduttava uusiin oppimisnäkemyksiin. Eri sukupolvet näkevät ja kokevat tilat ja teknologiat eri lailla. Tarvitaan sukupolvijohtamista, jossa kaikki oppivat toisiltaan. Ei tarvita sankariarkkitehtuuria eikä älykkäitä rakennuksia, vaan rakennuksia, jotka tekevät ihmisistä älykkäämpiä”, kasvatuspsykologian professori Kirsti Lonka totesi RYM-Sisäympäristö-ohjelman tulosseminaarissa.

Lisätietoja:

Anssi Salonen, tutkimusjohtaja, RYM Oy, anssi.salonen(at)rym.fi, puh. 040 514 6181
Kari Reijula, professori, Työterveyslaitos, kari.reijula(at)ttl.fi, puh. 050 550 2050
Lauri Paronen, ohjelmapäällikkö, Boost Brothers Oy, lauri.paronen(at)boostbrothers.fi, puh. 040 145 900

www.rym.fi

RYM-Sisäympäristö-ohjelman elektroninen tulosraportti:
http://rymreport.com/ie/

RYM-Sisäympäristö-ohjelman tulosseminaarin esitykset:
http://rym.fi/fi/sisaymparisto-ohjelman-tulosseminaari-24-3-2015/

Eero Lukin