Trademark meets brand - Strategiasta rahaksi, tavaramerkin ja brändin merkitys yritykselle

IPR University Center järjestää viisiosaisen seminaarisarjan syksy 2015 - talvi 2016.

Koulutus on tarkoitettu tavaramerkkien ja brändien parissa työskenteleville ja sen tarkoituksena on antaa osallistujalleen sellaiset tiedot ja taidot, että tuleva tavaramerkkiasiamiestutkinto (osa teollisoikeusasiamiestutkintoa) on tavaramerkin osalta läpäistävissä.

Koulutus tähtää osallistujan strategisen tietotaidon kasvattamiseen brändäyksen ja tavaramerkkien osalta niin, että koulutuksen jälkeen ymmärretään tavaramerkkien ja brändien välinen yhteys ja osataan linkittää ne toisiinsa yrityksen sisällä.

Koulutussarja opastaa arvioimaan tavaramerkkien ja brändin arvoa tarjoamalla määrittämisen avuksi erilaisia mittareita. Tarkoitus on antaa osallistujalle kattava katsaus brändäyksen eri vaiheista ja siitä, millaista tukea IP-lainsäädäntö antaa.

Koulutus on viisiosainen ja jokaiseen osioon voi osallistua erikseen yksittäisenä 1,5 päivän seminaarina, moduuleittain tai kokonaan. Joitakin osioita järjestetään englanniksi. Luennoitsijoina ovat alan kotimaiset sekä ulkomaalaiset huippuasiantuntijat.

Koulutukseen liittyvät seminaarien lisäksi kirjalliset työt, case studyt, ryhmätyöt ja oheislukemistot. Koulutus on maksullinen.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset

Eero Lukin