Suhdannekatsaus: Palveluyritykset ovat muotoilualan ajureita

Muotoilualan kasvu keskittyy yhä enemmän muotoilupalveluja tarjoaviin suunnitteluyrityksiin.Samaan aikaan perinteisen
muotoilutuotteita valmistavan teollisuuden liikevaihto on laskussa. Tiedot käyvät ilmi Teollisuustaiteen Liitto Ornamon
muotoilualan suhdannekatsauksesta.

Liikevaihtoa muotoilualan yritykset kerryttivät yhteensä 3,2 miljardia euroa vuonna 2013. Tämä on vähemmän kuin
edeltävänä vuonna, jolloin koko alan liikevaihto oli 3,37 miljardia. Valtaosa laskusta selittyy valmistavan teollisuuden
viiden prosentin liikevaihdon laskulla edellisvuoteen verrattuna. Liikevaihtotiedot perustuvat Tilastokeskuksen
Yritys- ja toimipaikkarekisterin tietoihin, jotka julkaistaan nyt osana suhdannekatsausta. Koko muotoiluala työllisti
kokovuosityöllisyyden käsitteellä mitattuna 21 300 henkilöä vuonna 2013, mistä valtaosa syntyy muotoiluintensiivisestä teollisuudesta.

- Tilastot osoittavat selvästi, että tuotteiden kysyntä on laskussa. Uutinen Arabian keramiikkatehtaan sulkemisesta on
tästä tuorein esimerkki valmistavassa teollisuudessa, joka kamppailee kannattavuusongelmien kanssa. Samaan aikaan
suunnittelupalveluita tarjoavat muotoiluyritykset keskittyvät yhä enemmän palvelumuotoiluun, jolla tarjotaan ratkaisuja
kasvattamaan asiakkaiden aineettoman pääoman arvoa. Muotoiluajattelun tarjoamat ihmislähtöiset ratkaisut ovat uuden
arvonluonnin ydintä digitalisoituneessa yhteiskunnassa, sanoo Ornamon toiminnanjohtaja Salla Heinänen.

Suunnittelupalveluita myyvät mm. sisustusarkkitehtuuria, teollista muotoilua, graafista suunnittelua ja palvelumuotoilua
tarjoavat pienyritykset. Näiden yritysten liikevaihto on säilyttänyt hyvin asemansa, vaikka se 180 miljoonan euron
liikevaihdolla muodostaa vielä vain viitisen prosenttia koko muotoilualan liikevaihdosta. 

Muotoiluyritykset ovat muita aloja kasvuhakuisempia

Kesällä tehdyn kyselyn mukaan monilla muotoilupalveluja tarjoavilla yrityksillä on kuitenkin kovat kasvutavoitteet. Noin
kolmannes muotoilualan yrityksistä uskoo, että suhdannenäkymät kohenevat seuraavan vuoden aikana. Positiivinen
usko näkyy myös yritysten kasvuhakuisuudessa, sillä voimakkaasti kasvuhakuisia ja mahdollisuuksien mukaan kasvavia
yrityksiä oli muotoilualalla kesäkuussa 2015 huomattavasti enemmän kuin kaikkien pk-yritysten joukossa.

Suhdannekatsauksesta selviää myös, että liikevaihtoaan kasvattaneita että vähentäneitä yrityksiä on muotoilualalla
lähes yhtä paljon. 38 prosenttia yrityksistä ilmoitti liikevaihtonsa pienentyneen tänä vuonna ja 37 prosenttia kertoi
liikevaihdon kasvusta.

Aineettoman omaisuuden suojaaminen tärkeää

Tänä vuonna suhdannekatsauksessa selvitettiin myös yritysten suhtautumista aineettomaan omaisuuteen. Brändi- tuote-
ja palveluideoiden suojausta pidetään luovalla alalla tärkeänä. Kyselyyn vastanneista yrittäjistä kuitenkin vain alle 40
prosenttia on tehnyt rekisteröintiä edellyttäviä suojaustoimenpiteitä: malli- ja tavaramerkkioikeuden tai patenttien
rekisteröintejä. Kyselyyn vastanneista valtaosa, liki 80 prosenttia pitää sen sijaan huolta immateriaalioikeuksistaan
sopimuksilla.

Heinänen näkee suojamuotojen kehittämisen tärkeänä tilanteessa, jossa suunnittelu on myös immateriaalista. 

- Muotoilu on EU:ssa aineettomaan talouteen perustuvan viennin kärjessä. Muotoilu on laajentunut palveluihin ja
strategiseen suunnitteluun ja ulottuu siten kaikille toimialoille. Tämä edellyttää muotoilulle keskeisten suojamuotojen
kehittämistä myös Suomessa. On harmi, että muotoilu nähdään yhä erillisenä osana innovaatiotoimintaa, Heinänen valittelee.

Kaupunkimuotoilu kiinnostaa muotoiluyrittäjiä

Heinäsen mukaan muotoilun laajentuminen strategiselle tasolle on tehnyt muotoiluosaamisesta käyttökelpoisen
monella alalla. Kaupunkien ja kuntapalveluiden kehittäminen, tuotekehityksen poikkitieteellisyys sekä strateginen
suunnittelu ovat tulevaisuuden alueita, joissa ihmislähtöiselle muotoiluajattelulle on kasvavaa kysyntää.

Suhdannekatsauksessa selvisi myös, että julkisyhteisöt, kuten valtio- ja kuntaorganisaatiot, ovat Ornamon
kyselyjen mukaan tärkeä tai vähintään kohtalaisen tärkeä asiakasryhmä enemmän kuin joka toiselle muotoilualan yritykselle.

Ornamo muodostaa näkemyksensä muotoilualan toimintaympäristöstä sekä yritysten kehityksestä mm.
jokavuotisen suhdannekatsauksen sekä työmarkkinatutkimuksen avulla. Vuoden 2015 suhdannekatsauksen laati
tutkija Pekka Lith kesäkuussa 2015. Kyselyyn vastasi määräaikaan mennessä noin 120 yritystä.

Muotoilualan suhdannekatsaus:
www.ornamo.fi/suhdannekatsaus2015

Ornamon tiedote

Eero Lukin