Mikä yhdistää ABC-huoltoasemia ja kirkkoa – Kirsimari Kärkkäinen on Ornamo-palkinnon voittaja

Muotoilualan Ornamo-palkinnon vuonna 2015 on saanut muotoilija, vaatesuunnittelija Kirsimari Kärkkäinen
Voittajan valitsi kasvuyrittäjyystapahtuma Slushin tiimi: Miki Kuusi, Atte Hujanen ja Jenni Kääriäinen seitsemän 
palkintoehdokkaan joukosta. Palkintosumma on 5000 euroa. Palkinto jaettiin Muotoilupäivä 2015 -tapahtumassa 
20.3.2015 Helsingissä.

Kirsimari Kärkkäinen (s. 1967) on suunnitellut käytän­nöllisiä ja edustavia työvaatteita eri aloilla toimiville
yrityksille. Kärkkäisen suunnittelemiin asuihin pukeutuvat muun muassa henkilöstö ABC-liikenneasemilla,
Neste Oil:ssa, VR:llä, Viking Linella sekä evankelis-luterilaisen kirkon naispuoliset papit.

Kirsimari Kärkkäinen perusti viime vuonna myös TELAKKA® kiihdyttämön, joka tarjoaa suunnittelijoille
osaamista ja tukea sijoittajasuhteiden kehittämiseen, rahoituksen hankintaan sekä myynnin, tuotannon ja
logistiikan kehittämiseen. Kiihdyttämön suojissa suunnittelijat saavat tukea myös kansainväliseen kasvuun.
Kiihdyttämössä on tällä hetkellä kuusi suunnittelijaa.

Kärkkäinen: ”Muotoilijoiden pitäisi oppia puhumaan liike-elämän ja sijoittajien kieltä”

Kun Kärkkäinen viimeisteli vaatetus­alan opintojaan 1990-luvulla Wetter­hoffilla, vaatetusala oli siirtynyt vahvasti
massamuodin tuottamiseen. Haave tehdä tarpeellisia ja käyt­täjälle merkityksellisiä tuotteita ohjasi Kärkkäisen
työvaatesuunnittelun pariin. Työvaatesuunnitteluun keskittyminen osoittautui Kärkkäiselle hyväksi valinnaksi.
Suomessa vaatetus- ja muotiteollisuus ei ole pystynyt nousemaan kansainvälisesti merkittävään
asemaan, vaikka ala on yksi maailman suurimmista teollisuuden aloista.

- Olemme reilusti takamatkalla pohjoismaisessakin vertailussa. Ruotsin muotiviennin arvo on kuusinkertainen
ja Tanskan jopa kymmenkertainen Suomen vastaaviin lukuihin verrattuna. Muotoilijoiden pitäisi oppia puhumaan
liike-elämän ja sijoittajien kieltä. Meillä on kyllä luovuutta, sisua ja osaamista, mutta ei vielä riittävästi näyttöä
monialaisesta tiimiytymisestä, brändäyksen onnistumisista ja toimialan yrittämisen kulttuurista,
toteaa Ornamo-palkittu muotoilija, vaatesuunnittelija Kirsimari Kärkkäinen.

- Musiikki-, peli- ja elokuva-alat ovat monella tapaa samalla taajuudella muodin kanssa. Meidän tulee
rohkeammin katsoa mallia oman alan ulkopuolelta ja sovittaa hyvät käytännöt omaan toimintaan. On oikeastaan
ihme, että näin teknologiavetoisesta maassa ei ole esimerkiksi syntynyt yhtään nelly.comin tapaista jättiä, jatkaa Kärkkäinen.

Ornamon Heinänen: ”Meidän on räjäytettävä vientimarkkinat”

Syyt naapurimaiden ylivoimaan löytyvät sekä teollisuudesta itsestään että valtion toimista.

- Esimerkiksi Ruotsissa on tehty selkeä kansallinen päätös niistä toimialoista, joihin erityisesti viennissä
panostetaan ja se näkyy hyvin tuloksissa. Vaatetus- ja muotibisnes on yksi niistä. Samoin on Tanskassa. Ei ole sattumaa,
että Filippa K. tai Tiger of Sweden ovat kansainvälisesti erittäin tunnettuja ja menestyneitä brändejä. Niiden taustalla
on toki vahvaa suunnitteluosaamista ja ennen kaikkea liiketoiminnan huippuosaamista. Mutta kun siihen yhdistetään
vielä yhteiskunnan vahva rooli viennin edistämisessä, niin lopputulos on menestyksekäs, toteaa Teollisuustaiteen
Liitto Ornamon toiminnanjohtaja Salla Heinänen.

- Valtio ei voi kuitenkaan korvata yksityissijoituksia. Niitä vain sekä Suomella että muotoilualalla on vielä
liian vähän tarjolla. Ruotsi ja Tanska keräävät aktiivisesti ohi Suomen ulkomaisia sijoituksia, Heinänen jatkaa.

Työvaate on osa yrityksen kilpailukykyä

Kirsimari Kärkkäisellä on suunnitteluosaamisen lisäksi vahva liiketoiminnan ja markkinoinnin osaaminen. Hän on
opiskellut tekstiili- ja ma­teriaalitekniikkaa Teknillisessä korkeakoulussa Tampereella, yrittäjyyttä Teknillisessä
korkeakoulussa Otaniemessä sekä suorittanut vastuullisen liiketoiminnan erikoistumisopinnot Helsingin Kauppakorkeakoulussa.

Liiketoiminnan ja eri toimialojen hyvä tuntemus on vahvistanut Kärkkäisen osaamista työvaatesuunnittelijana.
Kärkkäinen suhtautuu insinöörimäisen ana­lyyttisesti niin raskaan teollisuuden, kuljetusalan kuin palvelusektorinkin
työasujen suunnitteluun. Siinä missä rakennus- ja asfalttimiesten työasuja sääntelee työturvallisuus, palvelusek­torilla
korostuvat eri brändien erottu­vuustekijät ja oivaltava visuaalisuus, joka näkyy erityisesti yksityiskoh­dissa.
Työvaatesuunnittelussakin kirkkaana johtotähtenä on luoda asiakasyritykselle menestystä.

Lähde: Ornamon tiedote

Eero Lukin