Turku Energia ottaa käyttöön AC2SG Software Oy:n suunnittelutyökalun sähköautojen latauspisteverkoston suunnittelussa

Turku Energia on ensimmäinen suomalainen energiayhtiö, joka luo ja ylläpitää sähköautojen latauspisteverkostonsa suunnitelmaa omatoimisesti tamperelaisen AC2SG Software Oy:n suunnittelutyökalulla. Työkalun avulla Turku Energia pyrkii tarjoamaan turkulaisille sähköautoilijoille mahdollisimman hyvää palvelua ja säästämään kuluja latauspisteverkkoa rakennettaessa.

Latauspisteverkoston alkuvaiheen rakentamisessa suurin haaste on se, mihin latauspisteet tulisi sijoittaa, jotta ne palvelisivat asiakkaita mahdollisimman hyvin. Toisaalta latauspisteiden investoinnit pitää ajoittaa oikein ja verkostoa pitää pystyä täydentämään käytön lisääntyessä. Lisähaasteen tuo myös se, että latauspisteiden tyyppi ja latausteho pitää voida mitoittaa oikein kunkin paikan oletettua käyttöä varten.

Tällaisen suunnittelun haasteet korostuvat erityisesti kaupunkialueella, jossa latauspisteitä käytetään erilaisiin tarpeisiin, kuten asiointiin, pysäköintiin työpäivän aikana, matkailun tarpeisiin ja lataamaan auto läpiajomatkalla.

Turku Energian kehityspäällikkö Antto Kulla: ”Olemme rakentaneet Turkuun ensimmäiset latauspisteet ja tulemme täydentämään verkkoa loppuvuoden aikana lisää. Uusien latauspisteiden sijoittelussa otetaan huomioon sähköautoilijoiden toiveita ja kaupungin kanssa tehdyn latauspisteiden yleissuunnittelun aikana saadut opit. Halusimme käyttää työkalua verkon kasvaessa niin, että suunnitteluvastuu on meillä itsellämme, jotta kokonaisuus pysyy Turun alueella mahdollisimman yhtenäisenä. Luonnollisesti työkalun tehokas käyttö vaatii opettelua.”

Turku Energialla on vahva rooli Turun alueen yhteistyössä latausverkoston osalta ja Turku Energia on myös Liikennevirta Oy:n osakas, jolloin pisteet ovat valtakunnallisessa yhteiskäytössä.  ”Pyrimme toimimaan linkkinä eri toimijoiden kesken Turun alueella, joten suunnitelmassa voidaan ottaa huomioon myös kolmansien osapuolien latauspisteet. Tämä on luonteva osa Turku Energian ympäristövastuullista toimintaa uudenlaisten energiapalvelujen kehittäjänä Turun alueella.”, jatkaa kehityspäällikkö Antto Kulla.

Suunnittelutyökalulla latauspisteverkko voidaan suunnitella kokonaisuutena, jolloin kaupunkialueella lähin latauspiste löytyy helposti ja pidemmällä tähtäimellä kaikkialla on tarjolla tarpeen mukaisia latausmahdollisuuksia. Sähköverkon kapasiteetti ja sen laajennukset voidaan ottaa huomioon, kun suunnitelma pitää sisällään sekä rakennetut että suunnitellut tolpat ja niiden tyypit. Kaikella tällä tähdätään siihen, että verkko rakentuu palvelemaan käyttäjiä, se tarjoaa riittävän kapasiteetin ja kattaa suunnitellun alueen mahdollisimman tehokkaasti. Vaikka suunnitelma rakentuukin näistä perusperiaatteista, voidaan huolellisella suunnittelulla säästää verkoston rakentamiskustannuksissa merkittävästi, sillä maankaivuu ja muu rakentaminen voidaan suunnitella etukäteen ja myös varautua tulevaan kapasiteettitarpeeseen, kun rakennustöitä suoritetaan.

AC2SG Software Oy:n toimitusjohtaja Jaakko Aho: ”Meille tämä on merkittävä pääavaus, sillä työkalu on ollut tähän asti vain omassa käytössämme ja suunnittelua on myyty palveluna muille Liikennevirran asiakkaille. On mielenkiintoista lähteä kehittämään työkalua eteenpäin Turku Energian kanssa. Samaan aikaan haemme tällä tuotteella myös laajentumista ulkomaan markkinoille ja kotimaiset referenssit ovat tässä erittäin tärkeitä.”

AC2SG Software Oy on tamperelainen älykkäisiin sähköverkkoihin erikoistunut ohjelmistoyhtiö, joka on kehittänyt tämän ja muita sähköautoilua tukevia ohjelmistotuotteita osana Tekesin EVE-ohjelmaa.

Lisätietoja:

AC2SG Software Oy
Jaakko Aho
jaakko.aho(at)ac2sg.fi
+358 50 5568575

Eero Lukin