Sähkö tulossa työkoneiden ja bussien voimanlähteeksi

Jo EVE-ohjelman käynnistysvaiheessa tunnistettiin raskaiden työkoneiden sähköistyksessä merkittävä mahdollisuus bisnekselle. Suomessa on tällä alueella jo pitkään toiminut useita yrityksiä, jotka ovat pärjänneet hyvin kansainvälisillä markkinoilla. Esimerkkejä näistä ovat Cargotec, Sandvik ja Rocla.

Työkoneiden sähköistämisellä on hyvät perusteet. Energiatehokkuus paranee ja kone voi toimia jopa paremmin sähkökäyttöisenä. Dieseliin verrattuna sähkömoottorin etuna on tasainen vääntö eli voima koko toiminta-alueella.

Ohjelmassa on ollut mukana komponentti- ja osajärjestelmätoimittajia, joista mm. Visedo Oy on uutena toimijana jo saavuttanut kansanvälisiä toimituksia työkonemarkkinoilla. Työkoneiden sähköistyminen näyttää jatkuvan nopeassa tahdissa ja markkinat kasvavat, joten suomalaisilla on hyvät mahdollisuudet lisätä markkinaosuuttaan kansainvälisessä liiketoiminnassa.

Sähköisten henkilöautojen haittapuolena kalliin hankintahinnan lisäksi pidetään ajomatkan lyhyyttä. Tämä tulee keskusteluissa usein esille erityisesti Suomessa, jossa välimatkat ovat pitkiä ja jossa kesämökkikulttuurin takia virran pitäisi riittää pitemmillekin matkoille. Tämä ei ole kuitenkaan samantapainen ongelma jakelu- ja bussiliikenteessä, missä päivittäinen ajomatka on hyvin tiedossa ja akkujen lataus voidaan mitoittaa sen mukaisesti.

EVE-ohjelman käynnistysvaiheessa yhdeksi tärkeäksi kehitysalueeksi valittiin sähköinen bussi. Päätös perustui olemassa olevaan osaamiseen niin yritys- kuin tutkimustahoilla. Osaamista oli laajasti komponentti-, teknologia- ja valmistusalueilla ja näiden pohjalta päätettiin rakentaa koebussi suomalaisin komponentein (myös akut olivat tuolloin kotimaista alkuperää). Periaatteena oli modulaarisuus, jolloin eri vaihtoehtoja voitiin kokeilla ja löytää parhaiten toimiva vaativiin olosuhteisiin. Bussi saatiin rakennettua ja koeajot sillä osoittautuivat menestyksekkäiksi. Ohjelman aikana on jo syntynyt uusi startup-yritys, Linkker Oy, joka ryhtyi suunnittelemaan sähköbussivalmistusta Suomeen. Itse bussiteknologian lisäksi vaaditaan latausinfrastruktuuria. Latausjärjestelmän, sen suunnittelun ja toteutuksen osalta suomalainen osaaminen on korkeaa tasoa ja se voidaan yhdistää bussien kanssa tarjottavaksi kokonaisjärjestelmäksi.

Sähköbusseihin liittyvää liiketoimintaa voidaan luonnehtia verkostomaiseksi ja sen keskiössä olevaa Linkker Oy:ta integraattoriksi. Uuden teknologian kaupallistamisessa toimitusreferenssien saanti on olennaisen tärkeää. Suomalaisen sähköbussivalmistuksen kannalta ehkä tärkein kulmakivi on ollut Helsingin seudun liikenteen (HSL) 2015 alussa tekemä rohkea päätös tilata suorahankintana 12 sähköistä bussia kotimaiselta Linkkeriltä. Tämä perustuu HSL:n strategiaan, jonka mukaan v. 2025 pääkaupunkiseudulla tulisi liikkua n. 400 sähkökäyttöistä bussia. Päätöksen avulla referenssit voivat realisoitua ja luovat mahdollisuuden yritykselle saada jalansijaa myös Euroopan markkinoilla, joilla on suurta kiinnostusta sähköisen joukkoliikenteen edistämiseksi. Esimerkiksi Amsterdamin kaupunki on julistanut pyrkivänsä sähköistämään koko bussiliikenteensä vuoteen 2025 mennessä. Vastaavan tyyppisiä tavoitteita on esitetty muissakin Eurooppalaisessa kaupungeissa. Linkkerin arvioiden mukaan liiketoimintapotentiaali on satojen miljoonien euron luokkaa 5-10 vuoden tähtäimellä.

Sähköisen bussin rakentaminen on liiketoimintaa, jossa pääomaa tarvitaan alussa toisin kuin esimerkiksi ohjelmisto- ja pelialalla, jossa kanavat kansainvälisille markkinoille ovat heti olemassa. Siinä on myös pääomavaltaisuudesta johtuen suuria haasteita alkavalle yritykselle, mutta myös mahdollisuudet ovat suuret. Suuret valmistajat eivät ole vielä markkinoilla, esimerkiksi Volvo julkisti juuri sähköbussista konseptin ja markkinoille se on tulossa vasta 2017. Tästä syystä kotimaisen teollisuuden panostus on tehtävä nyt, mikäli aiotaan onnistua. Yhden sähköbussin hinta voi olla luokkaa puoli miljoonaa euroa, joten käyttöpääoman tarve on suuri. Tekesin EVE-ohjelman projektien avulla sähköinen bussi on saatu kehitettyä jo pitkälle, mutta tuotteistamista vaaditaan ja erityistä panostusta kansainväliseen markkinointiin kannattavan teollisen liiketoiminnan saavuttamiseksi.

Martti Korkiakoski
EVE-ohjelman päällikkö

Eero Lukin