Centrian sähköisen liikenteen tutkimushankkeiden tulokset kaupalliseen jatkokehittämiseen

Centria-ammattikorkeakoulussa vuosina 2012–2015 käynnissä olleissa sähköisen liikenteen WintEVE- ja EVGA-tutkimushankkeissa on kehitetty arktisten olosuhteiden mittaus- ja turvallisuusjärjestelmiä. Hankkeissa on suunniteltu ohjelmistoratkaisuja ja sovelletun elektroniikan prototyyppejä. Tutkimushankkeiden osapuolet Centria-ammattikorkeakoulu Oy, Kajaanin ammattikorkeakoulu Oy ja Northern Engineering Oy ovat sopineet tutkimustulosten jatkokehittämisestä ja kaupallisesta hyödyntämisestä.
   
Tutkimushankkeiden tuloksena suunnitellulla NES® - mittaus- ja turvallisuuskonseptilla sähköisen ajoneuvon reaaliaikaisesta testaamisesta on saatu aikaan modulaarinen, kustannustehokas ja turvallinen ympäristö, jossa huomioidaan myös ajoneuvon sisäiset ja ulkopuoliset olosuhdetiedot.

- Sähköisen ajoneuvon mittaus- ja turvallisuusjärjestelmän tutkimusyhteistyötä on toteutettu yhdessä Centrian ja Kajaanin ammattikorkeakoulujen asiantuntijoiden kanssa. Centrian tutkimusprojektin kehittämän järjestelmän prototyypin tuotteistamisesta ja kaupallistamisesta on nyt päästy sopimukseen. On melkoinen työnäyte, että pienestä ammattikorkeakoulustamme löytyy osaamista, halua ja kykyä kehittää prototyyppejä, jotka kiinnostavat kaupallisia toimijoita, kertoo EVGA-konsortion koordinaattori ja projektipäällikkö Sakari Nokela.  

Vuoden 2014 alussa käynnistynyt Electric Vehicles Goes Arctic! -hankkeen (EVGA) tavoitteena on ollut sähköisten ajoneuvojen ja latausjärjestelmien sekä niihin liittyvien palveluiden ja komponenttien toimivuuden varmistaminen arktisten olosuhteiden ja yritysten liiketoiminnan näkökulmasta. Yhtenä tehtäväkokonaisuutena hankkeessa tehtiin yhteistyötä mm. kenttätestausta Muoniossa sijaitsevalla arktisella tutkimusasemalla yritysten kanssa.

- Centrian ja Kajaanin ammattikorkeakoulujen ajoneuvotestaukseen kehittämien prototyyppien ja demoratkaisujen asiakasdemonstraatioita sekä esittelyitä on toteutettu Muonion koeympäristöissä myös OEM-autovalmistajien edustajille. Kehitetyt ratkaisut ovat herättäneet kiinnostusta ja saaneet positiivista huomiota. Lisäksi näissä Centrian koordinoimissa sähköisen liikenteen tutkimushankkeissa olemme yhteistyössä omien yritysprojektiemme kanssa luoneet tärkeää uutta tietoa ja osaamista, kertoo Northern Engineering Oy:n toimitusjohtaja Pertti Yliniemi.

EVGA-konsortion toimintaan on osallistunut useita suomalaisia eri alojen yrityksiä ja organisaatioita. Mukana olevat yritykset ovat tuoneet kehittämiseen vahvaa olosuhde-, testaus- ja teknologiaosaamista sekä kansainvälisiä yhteistyöverkostoja. Mukana on ollut Ylivieskan Teknologiakylä YTEK Oy, Satavision Oy ja Osuuskauppa Arina sekä Pörhön autoliike Oulusta, Northern Engineering Oy Muoniosta, Kemppi Oy Lahdesta ja Brand Factory Oy Espoosta.

- Tuotamme Centria-ammattikorkeakoulussa maailmanluokan osaamista langattomassa sensoritekniikassa ja olosuhdeosaamisessa sekä niihin liittyvissä tietoliikenneratkaisuissa. Monivuotinen yhteistyömme Northern Engineering Oy kanssa Muoniossa on palvellut erinomaisesti pyrkimyksiämme kehittää asiakaslähtöisiä toimintamuotoja ja -menetelmiä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassamme, kertoo Centrian tutkimus- ja kehitysjohtaja Vesa Martinkauppi.

Vuoden 2015 loppuun saakka jatkuva EVGA on tällä hetkellä Centria-ammattikorkeakoulun suurimpia käynnissä olevia hankkeita. Koko EVGA-konsortion laajuus mukana olevine yritysprojekteineen on kokonaisuudessaan noin 2,6 miljoonaa euroa. EVGA-hanke on osa Tekesin EVE – Sähköisten ajoneuvojen järjestelmät -ohjelmaa.

Lisätietoja:
kehittämispäällikkö Sakari Nokela 040 7299 933, sakari.nokela(at)centria.fi
viestintäpäällikkö Paula Erkkilä 044 725 0086, paula.erkkila(at)centria.fi

Eero Lukin