Eväitä ikäihmisten elämänhallintaan suomalais-japanilaisella ICT-ratkaisujen tutkimuksella

Tekes, Suomen Akatemia ja japanilainen tutkimusrahoittaja Japan Science and Technology Agency (JST) vahvistavat ikääntymiseen liittyvien tietojärjestelmien tutkimusta rahoittamalla kolme suomalais-japanilaista tutkimushanketta.

Rahoitus on osa laajempaa tieto- ja viestintäteknologian rahoitusohjelmaa terveys- ja lääketieteissä vuosina 2012–2014. Rahoitusta haki 19 tutkimusryhmää. Tekes rahoittaa yhtä tutkimushanketta 295 000 eurolla ja Suomen Akatemia rahoittaa kahta hanketta yhteensä 550 000 eurolla.

Rahoitetut hankkeet

Marja Toivonen, VTT
Marja Toivosen hankkeessa "Meaningful technology for seniors" tuetaan aktiivista ikääntymistä ICT-, robotiikka- ja palveluratkaisuilla, jotka lisäävät ikäihmisten oman elämän hallintaa, omaehtoisuutta, turvallisuudentunnetta ja jotka vähentävät yksinäisyyttä. Ratkaisuja kehitetään yhdessä suomalaisten yritysten ja hoivaorganisaatioiden kanssa niin, että myös ikäihmiset ja hoivahenkilökunta osallistuvat kehittämisprosessiin. Japanilainen yhteistyökumppani on AIST.

Aapo Hyvärinen, Helsingin yliopisto
Aapo Hyvärisen johtamassa hankkeessa "Next generation affective life log: Machine learning with multimodal sensor networks" rakennetaan ihmisen tunnetilaa analysoiva järjestelmä, joka perustuu suureen määrään erilaisia sensoreita erityisvalmisteisessa talossa sekä päälle puettaviin sensoreihin. Järjestelmä auttaa ikääntyneitä ja heidän hoitajiaan tunnistamaan paremmin tunnetilan muutoksia ja niihin vaikuttavia tekijöitä sekä mahdollistaa varhaisen puuttumisen tilanteisiin, joissa tunnetilassa tapahtuu heikkenemistä. Hankkeen japanilainen yhteistyökumppani on Advanced Telecommunications Research Institute International (ATR).

Antti Oulasvirta, Aalto-yliopisto
Antti Oulasvirran hankkeessa "User Interface Design for the Ageing Population" tutkitaan uusia lähestymistapoja älypuhelinten käyttöliittymien suunnitteluun. Hankkeessa kehitetään matemaattisia malleja, jotka ottavat huomioon ikääntymisen vaikutukset älypuhelimien käytössä. Näitä malleja sovelletaan käyttöliittymien suunnitteluun ja älypuhelinten käytettävyyden parantamiseen ikääntyvien keskuudessa. Hanke toteutetaan yhteistyössä Kochi University of Technologyn kanssa.

Lisätietoja

Asiantuntija Teppo Tuomikoski, Tekes
Puh. 029 505 5749
teppo.tuomikoski (at) tekes.fi

Tiedeasiantuntija Samuli Hemming, Suomen Akatemia
Puh. 029 533 5024
samuli.hemming (at) aka.fi

Pia Mörk