EUREKA-sihteeristö etsii konsulttiapua tutkimus- ja innovaatiokysymyksiin

Brysselissä toimiva EUREKA-sihteeristö on avannut tarjouskilpailun, jolla haetaan eurooppalaista tutkimus- ja innovaatiopolitiikkaa ja sen toimeenpanoa tuntevaa kokenutta konsulttiapua tukemaan sihteeristön toimintaa.

Erityispainopisteenä työssä ovat EUREKAn omat rahoitustuotteet kuten Eurostars-instrumentti. Tarjousten määräpäivä on 23.7.2015.

Maija Hakkarainen