Etelä-Pohjanmaan malliin

Etelä-Pohjanmaalla on toteutettu aidosti proaktiivinen toiminnan kehittämishanke. Euroopan sosiaalirahaston rahoituksella toteutetun PROTEK-hankkeen tavoitteena oli tukea pk-yritysten muutoksen hallintaa toimintaympäristön ja talouden muutoksessa sekä turvata työpaikkojen säilymistä ja työhyvinvointia osana liiketoiminnan kehittämistä.

Projektipäällikkö Heikki Hurrila luotsasi vuosina 2009-2015 toteutettua PROTEK-hanketta antaumuksella ja jalkautuvalla otteella. Bensaa on kulunut vuosien aikana hänen kiertäessään yhteensä 1750 yritystä yhdessä TE-toimiston yritysneuvojien kanssa. Tämä tarkoittaa 340 yritystä vuodessa.

Hankkeessa mukana olleet yritykset ovat saaneet asiakaslähtöistä palvelua ja sparrausta omiin kehittämisen tarpeisiinsa sekä Hurrilalta että eri sidosryhmiltä. Palvelut toteutuivat erilaisina koulutuksina, tutkimuksina ja yksilöityinä kehittämisprojekteina. Hanke edisti myös yritysasiakkaiden palvelumallin kehittämistä ELY-keskuksessa ja sidosryhmissä.

Hurrila on ikuistanut vierailujaan ja yritysten edustajien mietteitä itse tehdyllä videollaan, josta ilmenee mitä yhteistyö alueilla voi parhaimmillaan olla. Samalla se kertoo myös ongelmista ja esteistä, joita pk-yrityksillä on palvelujen löytämiseksi.

Hanke-tiedot

Hanke rahoitettiin osin EU-rahoituksella

 

 

Maria Mustonen