Entistä tarkempaa terveystietoa data-louhinnalla ja sykeanalyysillä

Tekesin rahoittamassa Health Data Mining -projektissa tehdään uusia havaintoja mukana olevien yritysten keräämästä hyvinvointidatasta ja työterveyshuollon tiedoista. Entistä yksilöllisempää hyvinvoinnin mallia rakentava projekti avaa uusia uria työssäkäyvän väestön terveystutkimukselle ja terveysriskien tunnistamiselle.

ihmisiäTerveydenhuollossa monet kehon ja elimistön hyvinvointiin liittyvät mittarit ja raja-arvot perustuvat keskiarvoihin. Niiden avulla havaitaan selkeimmät poikkeamat ja terveyteen liittyvät riskitekijät, mutta etenkin rajatapausten käsittely on usein vaikeaa.

Myös syy- ja seuraussuhteisiin liittyvien faktojen kartoittaminen on osoittautunut pulmalliseksi. Esimerkiksi työterveyshuollon asiakkaasta voi olla paljonkin tietoa, mutta se on usein hajallaan monessa eri paikassa.

Jyväskylän Yliopistossa ja Tampereen teknillisessä yliopistossa (TTY) ja Työterveyslaitoksessa tähän pulmaan on pureuduttu Tekesin rahoittamassa Health Data Mining -projektissa, jossa ovat mukana myös LähiTapiola, terveysjohtamiseen ja työkykymittauksiin erikoistunut Aino Health Management ja sykenanalytiikkaan erikoistunut Firstbeat Technologies Oy.

Olemassa olevasta tiedosta kaikki irti

Ideana on tehdä uusia havaintoja hankkeessa mukana olevien yritysten mittausdatan ja työterveyshuollon tietojen pohjalta. Datalouhinnan ja tilastoanalyysien avulla suomalaisen työväestön terveydestä ja hyvinvoinnista voidaan rakentaa entistä kokonaisvaltaisempi ja ajantasaisempi kuva.

TTY:n projektipäällikkö Antti Särelän mukaan hankkeessa hyödynnetään jo olemassa olevia tietokantoja eikä kerätä uutta dataa tutkimusta varten. Uuden toimintatavan tuottamat tulokset ovat olleet lupaavia.

"Tällä toimintamallilla päästään kiinni yksilöllisiin riskitekijöihin ja rakentamaan yleisluontoisen terveysohjeistuksen sijaan täsmälleen sopivat toimenpiteet. Lopputulos parantaa työssäjaksamista ja säästää kaikkien kustannuksia", Särelä painottaa.

Merkittävä avaus myös kansainvälisesti

Projekti on ollut antoisa ja mielenkiintoinen myös jyväskyläläiselle Firstbeat Technologies Oy:lle. Yhtenä avainaineistona on ollut yhtiön mittaustietokanta, josta löytyy dataa yli 160 000 mittausvuorokaudesta.

"Tietokannan avulla voimme analysoida esimerkiksi stressiä, palautumista ja liikuntaa sekä hyvinvoinnin osatekijöiden välisiä yhteyksiä. Hanke tuottaa kansainvälisestikin ajatellen aivan uutta tietoa työväestön hyvinvoinnista. Se auttaa myös meitä kehittämään tuotteitamme ja palveluitamme eteenpäin", painottaa Firstbeat Technologiesin tutkimuspäällikkö Tero Myllymäki.

Tekes on rahoittanut hanketta Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelman kautta. Ohjelmapäällikkö Raimo Pakkasen mielestä Health Data Mining on hyvä esimerkki hankkeesta, jossa yliopistotutkimus ja yritykset tekevät toimivaa yhteistyötä."Lopputuloksena on asiakaslähtöinen innovaatio, jossa luodaan uusia käytäntöjä, uudenlaista yhteistyötä ja uutta liiketoimintaa", Pakkanen tiivistää.

Lisätietoja

Elina Helander
Tutkijatohtori
Tampereen teknillinen yliopisto
Puh. 041 431 7579
elina.helander (at) tut.fi

Tero Myllymäki
Tutkimuspäällikkö
Firstbeat Technologies Oy
Puh. 040 749 7595
tero.myllymaki (at) firstbeat.fi

Raimo Pakkanen
Ohjelmapäällikkö
Innovatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa
Puh. 029 50 55829
raimo.pakkanen (at) tekes.fi

Tekesin Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelma tähtää sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamiseen innovaatiotoiminnan avulla sekä uuden liiketoiminnan lisäämiseen. Vuosina 2012‒2014 Tekes on rahoittanut ohjelman kautta yhteensä 19,2 miljoonalla eurolla yhteensä 40 yritysten hanketta, 26 kaupunkien, kuntien ja sairaanhoitopiirien hanketta, 35 korkeakoulujen, ammattikorkeakoulujen ja utkimuslaitosten hanketta sekä 7 yhdistyksen ja säätiön hanketta. Ohjelma jatkuu vuoden 2015 loppuun.

Teksti: Timo Sormunen/Recommended Finland

Pia Mörk