Emma Suppanen: Health 2.0 –konferenssissa ruodittiin keinoja terveyden edistämiseen

Health 2.0 on vuosittainen konferenssi Piilaaksossa. Kuten jo konferenssin nimestä voi päätellä, se keskittyy hyvinvointia ja terveyttä edistäviin teknologioihin, ei lääketieteelliseen tai sairaaloissa käytettävään tekniikkaan. Tosin USA:n terveydenhuoltojärjestelmä ja sen käytettävyyden edistäminen olivat ainakin tänä vuonna myös esillä. Tekes oli kolmatta kertaa viemässä suomalaisyrityksiä konferenssiin Team Finland –brändin alla.

Ilona Lundström on the stage presenting Team FinlandTapahtumaan kuului messualueen lisäksi päälava, jolla puheenvuoronsa pitivät niin Clinton Foundationin Chelsea Clinton, Yhdysvaltain Surgeon General Vivek H. Murthy, kuin Tekesin Suuret yritykset ja julkiset organisaatiot -vastuualueen johtaja Ilona Lundströmkin. Kaksi näistä kolmesta mainitsi Suomen terveysteknologian mallimaana, mutta Murthy keskittyi puolestaan puhumaan siitä, kuinka hän haluaisi keskittää enemmän resursseja sairauksien ennaltaehkäisyyn. Murthyn opit terveelliseen elämään olivat ravinto, aktiivisuus ja mielen hyvinvointi, mutta hän toivoi siihen laaja-alaista ratkaisua. On hankala kannustaa ketään esimerkiksi lenkille tai yhteisötapahtumiin, jos naapurustossa ulkona liikkuminen on vaarallista, ja siksi yhdysvaltalaisten terveydentila riippuu yhä heidän postinumerostaan.

Amerikkalainen terveysala muuttumassa pikkuhiljaa

Kolmipäiväisen konferenssin yleisenä teemana tuntui olevan käyttäjärajapinta niin potilaan kuin lääkärinkin taholta. Yhdysvaltain terveydenhuoltojärjestelmä on hyvin monimutkainen ja byrokraattinen: kärjistetysti potilas tarvitsee lakimiehen päästäkseen lääkäriin, lääkäri puolestaan välttyäkseen hoitovirheoikeudenkäynneiltä, ja vakuutusyhtiöt pyrkivät saamaan rahaa kaikilta. Kysyntätalous on kuitenkin tehnyt kuluttajista aktiivisempia, ja internet on tarjonnut väylän kokemusten jakamiseen ja palautteen antamiseen, ja terveysala on muuttumassa hiljalleen. Yhä useampi puhuu tulospalkkiomallista toimenpidepalkkiomallin sijasta, ja ilahduttavan moni mainitsee tutkimustulosten tärkeyden terveysteknologian validoinnissa. Lisäksi ns. "Obamacare" ja työnantajien työntekijöilleen antama vapaus valita haluamansa vakuutus ovat saaneet vakuutusyhtiöt ja suuret terveydenhuolto-organisaatiot jopa kilpailemaan keskenään. Tämä nopeuttanee huomattavasti uusien innovaatioiden käyttöönottoa ja potilaan aseman vahvistumista.

Muutos herättää tietenkin myös vastustusta, ja terveydenhuolto ei ole joustavimpia aloja muuttumaan. Toisten terveydestä vastaaminen on kovaa työtä, jossa on pakko ajatella usein olevansa oikeassa. Parhaat lääkärit tietysti kuuntelevat myös muiden ehdotuksia, mutta tällä hetkellä lääkärit tuntuvat haluavan ristiriitaisesti sekä nähdä vain oleellista ja toimeenpantavissa olevaa dataa, että tehdä itse kaikki analyysit alusta lähtien, koska ajatus algoritmista päätöksentekijänä on pelottava. Erilaisten mittauslaitteiden yleistyessä kuluttajakäytössä herää myös kysymyksiä siitä, kuka datan omistaa, kuka vastaa sen oikeellisuudesta, ja kuka saa jalostaa tai koostaa sitä. Lait ja säädökset ovat myös terveysteknologiassa aikaansa jäljessä.

Vanhukset pidettävä kiinni sosiaalisessa elämässä

Health 2.0:ssa puhuttiin myös siitä, miten unohduksiin vanhukset ovat jääneet teknologian kehityksessä. Osin se johtuu empatian tärkeydestä suunnittelijan työssä, sillä harva suunnittelija on itse vanha, sosiaalisesti eristyksissä tai edes tarpeeksi tekemisissä vanhusten kanssa. Toisaalta todella hankala keksiä argumentteja, kun joku kysyy, miksi hänen pitäisi alkaa käyttää jotain tuotetta nyt, vaikka on pärjännyt jo 85 vuotta ilman. Vanhusten käyttämästä teknologiasta tehdään usein tylsää - vielä useammin beigeä - ja liian helposti hyväksytään faktana se, että vanhoilla ihmisillä on suhteettoman paljon sairauksia ja terveysongelmia. Kotihoidosta ja kotona asumisen tukemisesta haetaan tietä ihmisarvoisempaan vanhuuteen, mutta ihmiselle tekee myös todella hyvää käydä suihkussa, laittautua ja mennä ulos. Tästä syystä sosiaaliseen osallistumiseen kannustaville ratkaisuille on suuri kysyntä - etenkin Yhdysvaltain yltiösosiaalisessa kulttuurissa, jossa yksinäisyys on valtava stigma.

MessuosastoUnelle oli varattu erillinen messualueensa, ja lisäksi siitä järjestettiin samanaikaisesti oma alikonferenssinsa. Paikalliset nukkuvat työhulluutensa myötä kroonisesti liian vähän, ja luulen, että monia kiinnostaa unenmittausteknologiassa riittävän unen määrän varmistamisen sijasta se, miten he voisivat vähentää vuorokaudessa nukkumiaan tunteja entisestään säilyttäen silti nykyisen toimintakykynsä.

Lue lisää Team Finland Health -matkasta

Teksti ja kuvat: Emma Suppanen

Kirjoittaja Emma Suppanen toimii CIMO-harjoittelijana Tekesin Palo Alton toimistolla Kaliforniassa.

Pia Mörk