Elinkeinoelämään lisää tohtoreita – Post Docs in Companies -ohjelma käynnistyy Suomessa

Suomen Kulttuurirahasto tukee 250 000 eurolla tohtorikoulutettujen ja elinkeinoelämän uutta yhteistyöohjelmaa. Post Docs in Companies -ohjelman tavoitteena on edistää tohtoreiden työllistymistä yrityksiin ja samalla parantaa Suomen elinkeinoelämän kykyä uudistua pitkäjänteisesti. Ohjelman toteutuksesta vastaa FIMECC Oy ja sen muut rahoittajasäätiöt ovat KAUTE-säätiö, Tekniikan Edistämissäätiö ja Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö.

Tohtoreiden siirtyminen nykyistä laajemmin yksityisen sektorin palvelukseen vauhdittuu Suomessa, kun yritykset, suomalaiset säätiöt, ja FIMECC käynnistävät yhdessä laajan kaikkia elinkeinoelämän aloja ja kaikkia tieteenaloja vapaasti koskevan Post Docs in Companies (PoDoCo) -ohjelman.

"PoDoCo-ohjelma on aivan erinomainen instrumentti edistämään elinkeinoelämämme pitkäjänteistä kilpailukykyä ja uudistumista", toteaa EK:n puheenjohtaja Matti Alahuhta.

Tohtorikoulutettujen työllistyminen elinkeinoelämän piirissä voidaan varmistaa sillä, että väitökset ja niiden jälkeiset ns. Post Doc -tutkimukset tehdään yrityksiä kiinnostavista aiheista. PoDoCo lisää elinkeinoelämän tietoisuutta tulevista tohtoreista ja heidän osaamisestaan sekä luo yksityiselle sektorille entistä paremmat kannusteet palkata tohtoreita. PoDoCoa voi hyödyntää toimialariippumattomasti mikä tahansa yritys ja siihen voi ilmoittautua kuka tahansa väitöskirjan vastikään tehnyt tai lähiaikana väittelevä henkilö.

"Suomessa peräänkuulutetaan uusia keinoja elinkeinoelämän uudistamiseksi juuri nyt, kun talouden näkymät ovat synkät. PoDoCo -ohjelma on konkreettinen ja Suomen Kulttuurirahastolle luonteva tapa olla tukemassa korkeasti koulutettujen työllistymistä elinkeinoelämään", linjaa Kulttuurirahaston hallituksen puheenjohtaja Elina Ikonen.

"Meille on tärkeää vaikuttavuus. Nyt saadaan elinkeinoelämän sitoutumisen kautta rahoituksellemme suuri vipuvaikutus, kun säätiöt voivat tuottaa julkista hyötyä yksityisen sektorin ongelmanratkaisuista. Tämä on aivan uudenlainen mekanismi Suomessa", toteaa Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön asiamies Laura Juvonen.

PoDoCo -palvelussa on kaksi keskeistä osallistumisen osa-aluetta:

  1. Vastavalmistuneille ja valmistumassa oleville tohtoreille tarjotaan tietoa yritysten erityisistä tutkimus- ja tuotekehityshaasteista, heitä kannustetaan etsiytymään yritysten toimintaan ja heille järjestetään esittäytymistilaisuuksia yritysten johdolle sekä säätiöiden rahoitusta.
  2. Yrityksille tarjotaan tietoa tuoreista tohtoreista ja tohtorikandidaateista, heidän erityisosaamisistaan, ja yrityksille järjestetään työllistämismahdollisuuksia tohtoreiden osaamisen hyödyntämiseen ja tieteellistä lähestymistä vaativaan ongelmanratkaisuun.

"Tohtorien siirtymistä yksityiselle sektorille on tarve lisätä. Näin elinkeinoelämä nostaa osaamistasoaan. Nyt on saatu useat rahoittajat yksinkertaisen ohjelman taakse", kuvailee professori Yrjö Neuvo Aalto-yliopistosta.

Kiinnostus yksityisen sektorin haasteisiin ja liiketoimintalähtöiseen ajatteluun on tohtorin osallistumisen lähtökohta. Yrityksillä tulee palvelusta hyötyäkseen olla strateginen halu nostaa osaamistasoa ja analyyttisen lähestymisen kykyjä.

Ohjelman toteuttaa FIMECC Oy, joka on n. 70M€ vuotuisella t&k-volyymillaan jo tällä hetkellä merkittävä uuden luomiseen tähtäävä verkottaja valmistavan teollisuuden kentässä. Nyt tätä verkottamisosaamista laajennetaan uusille alueille.

"Juuri tällaisten uusien mahdollisuuksien rakentamista varten perustimme FIMECCin yhdessä muiden organisaatioiden kanssa. Aiomme hyödyntää PoDoCoa tarvepohjaisesti, mihin se tutkijakontakteja ja rahoitusinstrumentteja sisältävänä ja ilman kiinteitä kustannuksia pyörivänä soveltuu mainiosti", summaa ABB:n toimitusjohtaja Tauno Heinola.

PoDoCon käynnistävät tahot:

Yritykset: ABB, Cargotec, Fastems, Genelec, KONE, Metso, Neste Oil, Outokumpu, Outotec, Ponsse, Rolls-Royce, SSAB, Stora Enso, Vaisala, Wärtsilä

Säätiöt: KAUTE-säätiö, Suomen Kulttuurirahasto, Tekniikan edistämissäätiö, Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö

Toteuttaja: FIMECC

Lisätiedot

Prof. Yrjö Neuvo
Aalto-yliopisto
yrjo.neuvo(at)aalto.fi
puh. 0400 740 300

Toimitusjohtaja Harri Kulmala
FIMECC Oy
harri.kulmala(at)fimecc.com
puh. 040 840 6380

Asiamies Juhana Lassila
Suomen Kulttuurirahasto
juhana.lassila(at)skr.fi
puh. 040 517 8500

Asiamies Laura Juvonen
Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö
laura.juvonen(at)teknologiateollisuus.fi
puh. 040 589 6263

www.podoco.fi

Sanna Nuutila