Digitaalisuudella vauhtia vihreään kasvuun

Tekesin Green Growth -ohjelma järjesti 8.12. kasvuiltapäivän cleantech-alan yrityksille. Ala digitalisoituu voimakkaasti, mikä muuttaa liiketoimintaa ja mahdollistaa uusia palveluita. Esillä olleet yritykset, kuten Fourdeg, LeaseGreen, Ekokem ja RePack, ovat Tekes-hankkeiden avulla onnistuneesti rakentaneet pohjaa uudelle vihreälle kasvulle.

"Tekesin Green Growth -ohjelma on päättymässä, mutta teema elää vahvasti. Vihreä kasvu on noussut koko Suomen painopisteeksi. Se on jalkautunut hyvin yrityksiin, mikä näkyy liiketoiminnan kehittämisessä ja kansainvälistymisessä. Muutosajurina toimii esimerkiksi ilmastonmuutos ja se, että cleantech-ratkaisut ovat lähellä kuluttajia esimerkiksi asumisessa, ravinnossa ja liikkumisessa", kertoi ohjelmapäällikkö Jyri Arponen.

Kuvassa Jyri Arponen vetää keskustelu, jossa mukana Green Growth -ohjelman asiakkaita: Markku Makkonen (Fourdeg), Juho Rönni (LeaseGreen), Jan Österbacka (Ekokem) ja Petri Piirainen (RePack).

Digitaalisuus tuo merkittäviä muutoksia

"Cleantech muuttuu palveluksi digitaalisuuden avulla. Hajautetut järjestelmät lyövät läpi: energian, veden ja ja kaikkien luonnonvarojen jakamiseen kehitetään älykkäitä alustoja, jotka sulkevat aukon cleantechin ja pilvipalveluiden välillä. Tuotannosta, toimituksesta ja asennuksesta laajennetaan monitorointiin, ohjelmiin ja rahoitusratkaisujen tarjontaan", kuvaili Arponen digitaalisuuden tuomia muutoksia.

Myös johtaja Teija Lahti-Nuuttila korosti digitaalisuutta, joka haastaa cleantech-alaa uudistumaan. Hän peräänkuulutti radikaaleja uusia innovaatioita sen sijaan, että parannellaan nykyisiä tuotteita. Tekes uudistaa ohjelmatoimintaansa niin, että uusien liiketoimintaekosysteemien avulla löydetään liiketoimintakärkiä globaaleille markkinoille.

Eniramista on tullut meriteollisuuden cleantechin tienraivaaja. Eniram kerää laivojen sensoreista dataa ja analysoi sitä. Tämän perusteella laivajärjestelmiä optimoidaan, mikä johtaa merkittäviin polttoainesäästöihin.

"Vuonna 2008 markkinoille tuotu teknologia on nyt käytössä yli 200 risteily- ja rahtilaivassa maailman merillä. Merkittävien päästövähennysten ohella asiakkaamme saavuttavat vuosittain kymmenien miljoonien eurojen säästöt polttoainekuluissaan", Eniramin toimitusjohtaja Henrik Dahl kertoi.

Yritysten kasvuiltapäivässä kuultiin useita Green Growth -ohjelmassa mukana olleiden yritysten menestystarinoita sekä esimerkkejä uusista älykkäistä ratkaisuista cleantech-alalle. Mukana interaktiivisessa tilaisuudessa oli lähes 100 cleantech-alan keskeistä toimijaa.

Green Growth - Tie kestävään talouteen 2011-2015

Tekesin Green Growth -ohjelman pääteema on talouden kestävä kasvu sekä luonnonvarojen tehokas ja vastuullinen käyttö. Ohjelman määrätietoinen panostus neljään painopistealueeseen – energia- ja materiaalitehokkuus, biotalous ja biomateriaalit, kierrätys, raaka-aineiden talteenotto ja jätteiden käsittely sekä uudet liiketoimintamallit, palvelukonseptit ja kokonaisratkaisut – on tuottanut tulosta. Ohjelman viisivuotisen taipaleen aikana noin 140 yritysvetoista ja 60 tutkimuslaitosvetoista hanketta ovat luoneet uusia, konkreettisia tulevaisuuden ratkaisuja ja innovaatioita cleantech-alalle.

Lisätietoja

Jyri Arponen
Puh.050 5577 874
jyri.arponen(at)tekes.fi

Teija Lahti-Nuuttila
Puh. 050 5577 873
teija.lahti-nuuttila(at)tekes.fi

Teksti: Sanna Nuutila
Kuva: Tapio Poutiainen

Sanna Nuutila