Diagnostiikasta suomalainen menestystarina tietoisella työllä

Viimeisen 16 vuoden aikana suomalainen in vitro -diagnostiikka-ala on kasvanut vuosi vuodelta, riippumatta talouden tai markkinoiden muutoksista. Se on osa terveysteknologia-alaa, joka on tällä hetkellä suomalaisen korkean teknologian tärkein vientisektori. Diagnostiikka-alan menestyksen takana ovat yksittäisten tutkijoiden ja yrittäjien luovuus sekä myös julkiset panostukset kuten Tekesin lukuisat alan kehitystä vauhdittaneet ohjelmat.

KuvituskuvaTekesin uusi In Vitro Diagnostics – a Finnish Success Story -raportti kuvaa suomalaisen diagnostiikka-tulevaisuuden näkymiä, muuttumista 1960-luvulta nykyaikaan sekä alan kehittymistä yritysten esimerkein.

Suomalainen diagnostiikka-ala tunnetaan etenkin uuden teknologian kehityksestä, laadukkaista tuotteista sekä sitoutumisesta perusterveydenhoitoon. Maineen taustalla on yksittäisten tutkijoiden ja yrittäjien luovuus ja yhteistyö olemassa olevien yritysten kanssa sekä uusien yritysten perustaminen.

Ala on saanut myös tukea laajoista tutkimus- ja koulutusohjelmista sekä valtion hankkeista, jotka mahdollistavat kansallisen ja kansainvälisen yhteistyön.

Diagnostiikkabisneksen keskittyminen näkyi myös Suomessa vuosituhannen vaihteessa. Vastauksena alan muutoksiin Tekes käynnisti 1990-luvun lopussa nelivuotisen Diagnostiikka 2000 -teknologiaohjelman, joka investoi diagnostiikkaosaamiseen ja bisneksen kehittämiseen. Muita alan kehittymiseen vuosien mittaan vaikuttaneita Tekesin ohjelmia ovat olleet Lääke 2000, Neobio, SymBio, Pharma, FinnWell, Toiminnalliset materiaalit, FinNano, Liideri ja BioIT.

Digitalisaatio tarjoaa uusia kasvun paikkoja

"Suomalainen diagnostiikka-ala pystyy menestymään tulevaisuudessakin ja kasvamaan uusiin ulottuvuuksiin. Digitalisaation mukanaan tuoma muutos vaatii kuitenkin entistä parempaa kykyä nähdä tulevaisuuteen, rohkeutta tarttua uusiin ideoihin ja kykyä luoda strategisia kumppanuuksia", sanoo Tekesin Terveyttä biteistä -ohjelman päällikkö Auli Pere.

Terveydenhoidossa digitalisaatio merkitsee painopisteen siirtymistä sairauksien hoidosta sairauksien ehkäisyyn ja terveyden ylläpitoon. Terveysdatan lisääntyminen ja yhä kehittyneemmät tavat muuttaa data toimintaa ohjaavaksi tiedoksi muuttaa myös diagnostiikkaa ja hoitokäytäntöjä.

Tekes investoi huomattavasti digitalisaatioon. Esimerkiksi Terveyttä biteistä -ohjelma tarjoaa rahoitusta, verkottumista ja kansainvälistymispalveluja yrityksille, jotka haluavat uudistua ja kasvaa digitalisaation avulla. Ohjelma kutsuu myös diagnostiikka-alan mukaan luomaan vahvan digitaalisen terveysalan keskittymän Suomeen.

Lisätietoja

Kuva: Shutterstock

Pia Mörk