Demos piirtää polkua terveydenhuollosta terveyden huoltoon

Suomalaista terveydenhuoltoa on kehitetty pitkälti järjestelmäkeskeisesti ja kustannustehokkuuden näkökulmasta. Myös valinnanvapaus on ymmärretty liian suppeasti. Terveyden tulevaisuudet -tutkimus haastaa alan toimijat tutkailemaan terveyttä huomattavasti kokonaisvaltaisemmin.

Satu KorhonenTänä päivänä likipitäen jokaisessa organisaatiossa pohditaan, mitä uhkia ja mahdollisuuksia globaalit megatrendit tuovat omaan toimintaan.

Demos Helsingin tutkijan ja kehitysjohtaja Satu Korhosen mielestä niiden pitäisi olla yksi kehitysmoottori myös terveydenhuollossa, sillä kyseiset trendit ohjaavat entistä enemmän arkisia valintojamme ja elämäntapaamme.
Siksi myöskään takavuosien kaltaiset terveyskampanjat eivät enää osu riittävästi maaliinsa.

"Terveys on monien kokonaisuuksien, kuten elintapojen ja vaikkapa työelämän, summa. Globaalin talouden kaltaiset megatrendit muuttavat myös terveyden edellytyksiä. Yhä useammalla toimijalla on rooli terveyden rakentajana. Tätä me haluamme tehdä tutkimuksella näkyväksi", Korhonen tiivistää.

Tutkimukselle tilausta

Korhonen perustaa näkemyksensä Tekesin rahoittamaan ja keväällä 2014 käynnistyneeseen Terveyden tulevaisuudet -tutkimukseen, jossa Demos Helsingin kumppaneina ovat mm. Novartis, LähiTapiola, Kansaneläkelaitos, Helsingin diakonissalaitos, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys, Smartum, Validia Asuminen THL, Oulun kaupunki, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote, Jyväskylän kaupunki, Kainuun sote-kuntayhtymä ja Sosiaalialan työnantajat.

Tekesin Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmaan kuuluva tutkimushanke on herättänyt kentällä runsaasti kiinnostusta, mistä kertovat mm. viime syksynä järjestetyt kuusi skenaariotyöpajaa. Niihin ilmoittautui yli 140 henkilöä ja mukana oli mm. laaja kirjo tutkijoita, poliitikkoja, kuntatoimijoita, terveysalan yrittäjiä sekä järjestöjen ja liittojen edustajia.

Valinnanvapautta ja vastuuta

Työpajat vietiin läpi ns. backcasting-menetelmällä, jossa perinteisen tulevaisuustyön sijaan piirrettiin kehityspolkuja vuodesta 2050 takaisin tähän päivään. Työskentelyä ohjasi tavoite, jonka mukaan suomalaisten koettu terveys on tuplaantunut nykytasosta, mutta ilman lisäkustannuksia.

"Työtapa pakotti osallistujat miettimään myös eri ilmiöiden kehittymistä ja huomioimaan niiden vaikutukset terveyteen", Korhonen lisää.

Keskeiseksi tekijäksi nousee hänen mukaansa valinnanvapaus, joka tulevaisuudessa on jotain aivan muuta kuin oman terveyskeskuksen valinta vuodeksi kerrallaan.

"Valinnanvapaudesta käytävä keskustelu raapaisee tällä hetkellä vain pintaa. Sen pitäisi kuitenkin olla keino saattaa terveyden tukea yksilöllistyneille ihmisille. Tulisikin kysyä, mitkä ovat tärkeimpiä terveyteen vaikuttavia valintoja ja miten valinnanvapaus oikeastaan lisää ihmisten terveyttä", Korhonen pohtii.

Lisätietoja

Satu Korhonen
Head of Product Development, Researcher
Demos Helsinki
Puh. 044 500 8228
satu.korhonen(at)demoshelsinki.fi

Teksti: Timo Sormunen/Recommended Finland Oy
Kuva: Demos Helsinki

Pia Mörk