Cleantech- ja biotalousalan yritykset, tervetuloa mukaan Kestävää kasvua -kampanjaan!

Team Finland toimijat Tekes, Finpro, Finnvera ja ELY-keskukset käynnistivät alkuvuodesta Kestävää kasvua -kampanjan pienten ja keskisuurten cleantech- ja biotalousyritysten kansainvälisen kasvun vauhdittamiseksi. Mukaan ehtii vielä!

Kampanjan kautta yritykset saavat kasvuhankkeiden toteuttamiseksi sopivat neuvonta, rahoitus- ja kansainvälistymispalvelut yhdellä yhteydenotolla.

Tässä kokonaispalvelussa Tekes tarjoaa rahoitusta ja Finpro kansainvälistymispalveluja. Finnvera voi rahoittaa yritystä siinä vaiheessa, kun sillä on toteutunutta liikevaihtoa tai näköpiirissä olevia tilauksia.

”Onko yrityksessäsi kehitteillä jotain ihan uutta cleantechiiin tai biotalouteen liittyvää? Tartu tilaisuuteen ja lähde vauhdittamaan innovaatiota ja kansainvälistä kasvua. Tekesin rahoitusta voi saada esimerkiksi toimintamallien, tuotteiden ja palveluiden pilotointi- ja demonstrointihankkeisiin”, kertoo ohjelmapäällikkö Heikki Aro Tekesistä.

Jätä yrityksen kasvusuunnitelmaa tai projekti-ideaa koskeva yhteydenottopyyntö 4.3.2015 mennessä Tekesin tunnustelulomakkeella merkinnällä Yhteydenotto liittyy: "Kestävää". Vastaamme siihen viikon kuluessa.

Tekesin rahoitusta voi hakea myös suoraan heti. Hakemukset tulee toimittaa Tekesiin sähköisen asiointipalvelun kautta. Myös rahoitushakemukseen lisätään merkintä: "Kestävää". Varsinainen rahoitushaku sulkeutuu 15.4.2015.

Lisätietoja

Heikki Aro, heikki.aro(at)tekes.fi, puh. 050 395 2638

Sanna Nuutila