Blogi: Muutoksen epävarmuudesta uuteen kasvuun

Tiina Haahti (HS 22.2.2015) otti esille tärkeän asian: stressiä ei synnytä vain määrällinen ylikuormitus, vaan myös työntekijän laadullinen kokemus työstä. Haahti painotti, kuinka koettu epävarmuus synnyttää stressiä. Epävarmuutta koetaan usein työelämän muutostilanteissa. Siksi on tärkeää miettiä, mikä auttaa yksilöitä selviytymään muutoksesta. Muutos kun on tullut työelämään jäädäkseen.

Yksilö voi omalta osaltaan vaikuttaa muutoskykyynsä: kyse on omasta suhtautumisesta muutokseen. Muutosta ei kannata ottaa henkilökohtaisesti: työelämän muutoksilla on usein syynsä, eikä niitä toteuteta vain ihmisten kiusaksi. Siksi kannattaa pohtia muutoksen lähtökohtia ja nähdä se laajemmassa kontekstissaan. Lisäksi resilienssitutkimus osoittaa, että muutos voi herätellä uuden kasvun polulle. Muutos vaatii meitä pohtimaan, keitä oikeastaan olemme työntekijöinä ja mitä oletuksia meillä on oman työmme suhteen. Kasvavaa aikuista luonnehtiikin juuri kyky uudistaa omaa minuuttaan ja omia perusoletuksiaan. Jos pystyy näkemään muutoksessa olevat kasvun mahdollisuudet, on se jo iso askel eteenpäin. Resilienssitutkimus opettaa lisäksi, että kyky selviytyä muutoksesta lähtee kahdesta tekijästä: tarvitaan uskoa itseen selviytyjänä sekä aineellisia ja sosiaalisia voimavaroja, joiden avulla ponnistella muutoksen kanssa. Siten muutoksen hallinnassa on kysymys myös työyhteisön antamista syötteistä yksilöllisiin ja yhteisiin muutosponnisteluihin.

Johtamisen keskeinen tehtävä on tukea työtekijöiden mahdollisuutta ymmärtää muutoksen lähtökohdat, tavoitteet ja laajempi konteksti. Johtamisen kautta luodaan myös mahdollisuuksia jokaiselle nähdä juuri oman roolin tärkeys osana organisaation tulevaisuutta. Yksilön kyky kohdata muutoksia helpottuu, kun hän näkee olevansa osana jotain isompaa, merkityksellistä, tehtävää. Työministeri Lauri Ihalainen sanoikin osuvasti Työelämä2020 tilaisuudessa 27.3.2014: "Muutos pitää tehdä turvallisemmaksi, kuin paikallaan pysyminen".

Vuorovaikutuksella, välittämisen kulttuurilla, luodaan sosiaalista tukea helpottamaan omaa ja toisten muutosprosessia. Kun työntekijöiltä kysyy, mistä he löysivät energian muutoksen kanssa ponnisteluun, vastaus yleensä on: "Onneksi oli hyvät työkaverit, onneksi oli hyvä pomo."

Epävarmuus on yksi tärkeä stressin aiheuttaja, mutta kaikki epävarmuus ei ole – pitkällä tähtäyksellä – pahasta. Muutoksen epävarmuudessa on siemen uuteen yksilölliseen ja yhteiseen kasvuun.

Blogin kirjoittajat:

Merja Fischer
POS Emotions Oy
Liideri-ohjelman johtoryhmän puheenjohtaja

Mari Kira
Aalto yliopisto