BEAM-ohjelman koordinaattori valittu

Spinversen Senior Consultant Juha Miettinen on valittu BEAM ohjelman koordinaattoriksi.

Juha Miettisellä on erittäin laaja kokemus innovaatiotukimekanismeista ja instrumenteista alueellisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla ja lähes 20 vuoden kokemus innovaatioekosysteemeistä Triple Helix –ympäristössä (akateemisen, yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyö). Ennen BEAM-koordinaatiota edelliset viisi vuotta hän johti Windhoekista Namibiasta menestyksekkäästi Ulkoministeriön rahoittamaa laajaa monikansallista innnovaatiokehitysohjelmaa, Southern Africa Innovation Support Programme (SAIS) eteläisessä Afrikassa. SAIS pyrki rakentamaan ja vahvistamaan innovaatioekosysteemejä verkostoimalla, kouluttamalla ja rahoittamalla innovaatioprojekteja osallistujamaissa Namibiassa, Botswanassa, Sambiassa ja Mozambikissa.  


”Viiden Afrikan vuoden jälkeen BEAM on todella mielenkiintoinen uusi haaste.  BEAM pyrkii avaamaan uusia väyliä nopeasti kasvavilla kehittyvillä markkinoilla kehitysmaissa. BEAM tarjoaa työkalun lähteä innovatiivisilla ratkaisuilla uusille markkinoille kehittyvissä maissa yhdessä suomalaisten ja paikallisten partnereiden kanssa. BEAM-ojelmassa uuden suomalaisen ja paikallisen liiketoiminnan lisäksi keskeistä ovat uusien innovaatioiden kehitysvaikutukset kohdemaissa”, toteaa Miettinen. Juha Miettisen lisäksi osana koordinaatiotiimiä ovat Riika Paasikivi ja Katriina Forsström.

BEAM-ohjelman koordinaattori Juha Miettinen

BEAM-ohjelman koordinaattori Juha Miettinen

Katriina Forsström