Asiakasymmärryksen ja uudenlaisen yrityskulttuurin avulla rohkeasti kohti digiaikaa

Digitalisaation murros on muuttanut sitä, miten teemme työtä sekä miten johdamme niin itseämme kuin organisaatioita. Monen yrityksen palvelut ja tuotteet on pitänyt määritellä uudella tavalla. Alma Median maakunta- ja paikallislehtiä kustantavassa Alma Aluemediassa ja liikematkatoimisto SMT Oy:ssa tehtyjen kipeidenkin muutosten jälkeen kehitystä on Tekesin Liiderin sparraamana lähdetty hakemaan sisältä päin. Oma henkilöstö onkin osoittautunut valtavaksi voimavaraksi.

"Tarvitsimme yrityskulttuurin muutosta kahden matkatoimiston yhdistyttyä. Liikematkustuksen siirtyminen verkkoon ja ansaintamallien muutos ovat muovanneet koko liiketoimintaa. Tältä pohjalta tunnistimme kolme tärkeää kehityskohdetta: henkilökohtainen kehittyminen, johtamismallit sekä myyntikulttuuri", kuvaa HR- ja henkilöstön kehitysjohtaja Anna Ruotsalainen SMT:n tarpeita.

Vastaavaa muutosta eli koko toimialaa ravistelevaa digitalisoitumista käy läpi media-ala. Vaikka Alma Aluemedia ja SMT toimivat eri toimialoilla, yritysten kehitysprojekteista löytyy paljon yhteistä.

"Median murros määrittelee muutostarpeitamme. Enää töitä ei tehdä mielessä yksi takaraja, lehden valmistuminen. Nyt uudenlaista sisältöä pitää tuottaa eri kanaviin koko ajan. Tarvitsimme siis toiminnallista muutosta sekä ymmärrystä siihen, mitä kuluttajat medialtaan toivovat ja näin uusia innovaatioita", kertoo Marja-Leena Rautaparta-Ojala, Alma Median Aluemedian henkilöstöpäällikkö.

Vaikka Alma Median ja SMT:n kehitysprojektien keskiössä ovat eri asiat, työstämisen tavat ovat olleet hyvin samanlaiset ja tulokset yhtä kannustavat.

Asiakas on ykkönen digitaalisessa maailmassa

Digitaalisessa mediassa valta on asiakkaalla. Miten sitä käytämme? Muutokset asettavat paineita oppimiselle ja omaksumiselle. Palvelumuotoilu ja asiakasymmärrys ovat median uudenajan ratkaisujen avain. Digitaalinen journalismi elää ja leviää sosiaalisen median voimalla.

Aluemedialaisilla oli mahdollisuus uudistua sekä uudistaa toimintaansa jalkautumalla asiakkaiden pariin safarilla, jonne kehittämisprojektin 75 ensimmäistä sai osallistua tulevaisuustyöpajoissa kevään 2015 aikana.

"Safareilla selvitimme meille tärkeiden muutostarpeiden ja asiakastarpeen kohtaamista. Aluemedian johto asetti haasteet, joita henkilöstö pienryhminä selvitti yhdessä kuluttajien, yrittäjien ja alan huippuosaajien kanssa. Samalla henkilöstö oppi entistä enemmän toisistaan ja etukenoon asettuminen tapahtui kuin varkain", Rautaparta-Ojala kuvailee Alma Aluemediassa valittua polkua kohti tulevaisuutta.

Näiden safarien ja sisäisten työpajojen tuloksena on jo syntynyt valikoima Alman omia uusia digitaalisia palveluita. Kulttuurimuutoksen onnistumisesta esimerkkinä on mediamyynnin 30 prosentin kasvuvauhti. Koko talo tekee siis yhdessä matkaa yhteisen tavoitteen eteen, sillä Alma Media haluaa olla kiinnostava ja arvostettu digitaalisen median tuottajana. Kuluttajien siirtyminen painetun lehden kulutuksesta digitaalisten sisältöjen pariin on niin nopeaa, ettei edistyneinkään mediatalo selviä ilman kulurakenteen tiukkaa kontrollia ja investointia uusiin palvelutuotteisiin. Myös Aluemediassa aloitettiin lokakuussa organisaatiouudistus, jonka seurauksena voimavaroja siirtyy digitaaliseen mediatuotantoon ja henkilöstömäärä vähenee enimmillään 85 henkilötyövuotta. Muutos on yksilön näkökulmasta raadollinen, mutta median olemassaolon kannalta välttämätön.

Ratkaisut löytyvät omasta henkilöstöstä ja uudenlaisesta johtamisesta

SMT Oy:n Matkalla voittoon -henkilöstöohjelmassa tavoitteet tekemiselle tulevat suoraan liiketoiminnan strategisista tavoitteista. Silti ohjelma on sisältänyt myös paljon "pehmeitä" elementtejä, joilla nähdään olevan suora vaikutus kunkin omaan tekemiseen ja hallinnan tunteeseen. Samoja, uusia oppeja on mahdollisuus hyödyntää sekä työelämässä että sen ulkopuolella. Työ- ja vapaa-ajan rajat häviävät ja työkaluja uusien asioiden omaksumiseen ja itsensä kehittämiseen on haluttu tarjota kokonaisvaltaisesti.

Ohjelman edetessä on seurattu sitä, miten eri vaiheissa opitut uudet asiat näyttäytyvät yrityksessä sisäisesti ja miten ulkoisesti. Arvokasta palautetta kerätään runsaasti ja siihen reagoidaan. On ollut hienoa huomata, että kehitysohjelma kiinnostaa laajalti asiakas- ja kumppaniverkostoja ja oppimiskokemuksia voidaan sparrata heidän kanssa toimialasta riippumatta.

"Tarkoituksemme oli muuttaa johtamiskulttuuria ja tuoda toimintatapamme uudelle tasolle, jotta voisimme tarjota asiakkaillemme parasta mahdollista laaja-alaista palvelua. Olemme päässeet kasvupolulle ja aiomme pitää tästä kehittämistoiminnasta kiinni. Kehittyminen on koko organisaation asia ja kehitysideoita varten kootaan henkilöstöstä oikeat ihmiset viemään niitä eteenpäin", Ruotsalainen painottaa. Avaimet murroksen aallon harjalle hyppäämiseen voivat siis hyvin löytyä yrityksen sisältä.

Pois hierarkioista ja kohti avoimuutta

Anna Ruotsalainen listaa saatuja oppeja ja huomioita: talon sisällä on paljon osaamista, joka voi jäädä piiloon, mikäli ideointi tehdään aina suljettujen ovien takana. Uuden kehittämisestä ja oppimisesta ei pidä ehdoin tahdoin tehdä vaikeaa ja suurta.

"Viisaus ei asu yhdessä päässä vaan oma henkilöstö ja asiakkaat on tärkein työkalumme", Ruotsalainen listaa.

"Tärkeää murroksessa on itseohjautuvuus ja vastuun ottaminen omasta tekemisestä. Jaettu johtaminen ja muuttuvat tiimit on avainasemassa. Ja kun perinteisestä hierarkisesta rakenteesta työpaikalla irrottaudutaan tietoa ja oppia aletaan jakamaan helpommin ja myös avun pyytämisen kynnys madaltuu", Rautaparta-Ojala summaa.

Lisätietoja

Anna Ruotsalainen, HR- ja henkilöstön kehitysjohtaja (kuvassa vasemmalla)
SMT Oy
010 818 9855
Anna.Ruotsalainen(at)smt.fi

Marja-Leena Rautaparta-Ojala, henkilöstöpäällikkö (kuvassa oikealla)
Alma Aluemedia
010 665 3004
Marja-Leena.Rautaparta-Ojala(at)almamedia.fi

Maarit Lahtonen, asiantuntija
Tekes
050 5577 944
Maarit.Lahtonen(at)tekes.fi

Kuva: Antti Ahtiluoto

Tiina Lifländer