Ammattilaisapu on elintärkeää Yhdysvaltain markkinoille pääsemiseksi

Global Access -ohjelmassa suomalaiset pk-yritykset saavat liiketoimintasuunnitelman alansa ammattilaisilta, jotka katsovat eri asioita Yhdysvalloissa ulkopuolisin silmin. Apu voi olla äärimmäisen tärkeää, jos ja ettei seinä tule vastaan.

Tekesin ja UCLA:n yliopiston Global Access -ohjelman vuotuinen alumni-tilaisuus AmChamin tiloissa kokosi yhteen ohjelmassa parhaillaan mukana olevia ja sen jo läpi käyneitä yrityksiä. Jo 177 suomalaista pk-yritystä on käynyt läpi GAP-ohjelman vuodesta 1999.

Ohjelman johtaja, UCLA:n professori ja pääomasijoittaja Bob Foster on vieraillut Suomessa joka vuosi vuodesta 1999 alkaen ja avasi tilaisuuden siteeraamalla legendaarisia lausahduksia liike-elämästä.

"Kuka muka haluaa kuulla näyttelijöiden puhuvan elokuvissa ja maailmassa on kysyntää ehkä viidelle tietokoneelle."

Tällaisten virhearvioiden välttämiseksi GAP-ohjelmassa liike-elämän ammattilaiset tekevät suomalaisille pk-yrityksille liiketoimintasuunnitelman MBA-tutkinnon lopputyönään. Yritykset saavat suosituksen toimenpiteistä ja toteuttavat ne halutessaan.

Tämän vuoden ohjelmassa on mukana muun muassa perinteikäs, 80-vuotias sisustus- ja design-talo Vallila Interior.

"Lähdimme alun perin mukaan, koska tarvitsimme tukea Yhdysvaltojen liiketoiminnan kehittämisessä ja erityisesti suunnitellun mallin verifioimisessa. Toimimme jo Yhdysvalloissa, mutta asiakastapaamisten kautta meille selvisi nopeasti miten pitäisi toimia kasvattaaksemme liiketoimintaa. GAP-tiimi on tukenut meitä konseptin rakentamisessa ja tehnyt arvokasta työtä muun muassa kuluttajakäyttäytymisen tutkimisessa. Yhteistyö on sujunut hyvin, tosin viiden kuukauden kesto on aika lyhyt silloin, kun puhutaan isommasta projektista", kertoo vientijohtaja Inkeri Mentzoni.

Elintarvikkeet viileäksi sähköttä

Tuusulalainen Icebridge valmistaa ja myy sähköttömiä jäähdytysjärjestelmiä lentoyhtiöille. Materiaalit tulevat suureksi osaksi Suomesta ja valmistus tapahtuu kokonaan eri puolilla Suomea. Yrityksellä on asiakkaina 33 lentoyhtiötä ympäri maailmaa.

"Haimme mukaan GAP-ohjelmaan, jotta voisimme kartoittaa USA:n markkinoiden todellisen potentiaalin sekä luoda selkeän liiketoiminnan kehittämissuunnitelman kohdemarkkinalle. Yhtiön liiketoiminta on maailmanlaajuista ja nykyisistä asiakkaista yli 95 prosenttia on Suomen ulkopuolella. USA:ssa olemme tavanneet ja neuvotelleet tuloksetta useiden lentoyhtiöiden kanssa viimeisen kahden vuoden aikana. Pohjois-Amerikan kymmenen suurimman lentoyhtiön koko on huomattava verrattuna esimerkiksi Euroopassa operoiviin yhtiöihin. Tästä johtuen suurten prosessimuutosten läpivieminen yhtiöissä on hyvin haastavaa, vaikka tuotteemme toisi heille merkittäviä kustannussäästöjä nopealla takaisinmaksuajalla. Siksi tähtäämme nyt uusiin asiakkuuksiin keskikokoisissa lentoyhtiöissä Yhdysvalloissa", sanoo toimitusjohtaja Jarmo Aurekoski.

Aurekoski kuvaa GAP-tiimiään erittäin aikaansaavaksi ja yrityksen olevan erittäin tyytyväinen heidän toimintatapaansa ja aktiivisuuteensa. Tiimi on haastatellut yli 130 merkittävää tahoa ja kerännyt arvokasta tietoa todellisilta kohderyhmiltä. Tiimi myös tutkii mahdollisuuksia päästä täysin uusille markkinoille lentoalan ulkopuolella.

"Olemme vakuuttuneita, että GAP-projektin päätyttyä meillä on selkeä näkemys ja suunnitelma mahdollisuuksistamme toimia USA:n markkinoilla."

Inkeri Mentzoni ja Jarmo Aurekoski kertovat yritystensä kokemuksista GAP-ohjelmasta.

Suomalaisia väestönsuojia Amerikkaan

Helsingin Herttoniemessä pitää majaansa 60-vuotias Temet, joka valmistaa ja myy väestönsuojien komponentteja sekä tarvittaessa konsultoi suojien rakennusoperaatiota suunnittelusta käyttöönottoon. Yritys ei normaalisti toimi kuluttajamarkkinoilla, mutta on toimittanut Yhdysvaltojen markkinoille suojakomponentteja muun muassa yksityishenkilön ostamaan vanhaan ohjussiiloon, josta myydään halukkaille suojapaikkoja suurten maanpäällisten katastrofien varalle.

Temetin tavoitteena on saada Yhdysvaltain hallituksesta sekä puolustusvoimista entistä merkittävämpi asiakas, mikä on osoittautunut haasteelliseksi projektien salaisen luonteen takia. GAP-tiimillä on ollut haastava tehtävä saada riittävä määrä tietoa markkinan koon selvittämiseksi. Samanaikaisesti tiimi onkin ottanut selvää myös muista Temetille potentiaalisista kohderyhmistä.

Kuvat: Noora Piri

Kaj Nordgren ja Noora Piri