Ajassa kiinni ja irrallaan - Yhteisölliset rytmit 2000-luvun Suomessa

Elämmekö 24/7 yhteiskunnassa? Katoaako viikonlopun erityisyys? Liudentuuko ansiotyön ja vapaa-ajan raja? Tarvitaanko parempaa ajanhallintaa vai aikapolitiikkaa? Kenellä on kiire?

Tilastokeskuksen 12.11.16 julkaisemassa uudessa artikkelikokoelmassa käsitellään muun muassa viikonlopun ajankäyttöä, kiireen kokemuksia, epätyypillisten työaikojen vaikutusta lasten kanssa vietettyyn aikaan, yhdessä vietetyn ajan muutoksia sekä lasten ja nuorten median ja tietokoneen käytön muutoksia. Lisäksi tarkastellaan ajankäyttötietojen käyttöä ilmansaasteille altistumisen arvioimisessa ja energiainfrastruktuurin luomia aikajärjestyksiä.

Useimmat julkaisun artikkeleista pohjautuvat Tilastokeskuksen ajankäyttötutkimuksen tietoihin.

Kirjoittajat ja toimittajat ovat Aalto-yliopiston, Edinburghin, Helsingin, Jyväskylän, Tampereen ja Turun yliopistojen sekä Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän, Ilmatieteen laitoksen, Metallityöväen Liiton ja Tilastokeskuksen tutkijoita ja asiantuntijoita.

Lähde: Ajassa kiinni ja irrallaan - Yhteisölliset rytmit 2000-luvun Suomessa. Tilastokeskus. Hinta 59 euroa. Julkaisu on tilattavissa Edita Publishing Oy:n asiakaspalvelusta 020 450 05 tai Editan verkkokirjakaupasta.

Julkaisun pdf-versio

Lisätietoja:
erikoistutkija Hannu Pääkkönen 029 551 3229, tutkimuspäällikkö Mirja Liikkanen 029 551 3212

Maria Mustonen