Psykiatrian avohoitoon uutta puhtia toimijoiden yhteistyöllä Satakunnassa

Satakunnan sairaanhoitopiirissä on laitettu psykiatristen palveluiden tarjonta uusiksi terveydenhuollon ulkoistuksen avulla. Tekesin rahoittamassa Zappa-hankkeessa luotiin arviointimittarit sekä lisättiin yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin yhteistyötä. Lopputuloksena toiminnan painopistettä on saatu siirtymään laitoshoidosta varhaiseen reagointiin ja avohoitoon.

Satakunnan sairaanhoitopiirissä toteutettiin vuosikymmenen vaihteessa valtakunnallisestikin mittava terveydenhoitopalveluiden ulkoistus, kun Porin psykiatrian poliklinikan ja päiväosaston palvelut siirtyivät Attendon hoitoon.

Samalla käynnistettiin Zappa-hanke (Satakunnan psykiatristen palveluiden tuottaminen arvoon perustuen). Tekesin Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelman rahoittaman kehityshankkeen tavoitteena oli rakentaa toimintamalli, joka siirtäisi painopistettä kalliista laitoshoidosta avohoitoon sekä kehittäisi ja parantaisi julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin yhteistyötä mm. Porin Klubitalo Sarastusta pyörittävän Tukiranka ry:n kanssa.

Myös sopimusmallit menivät uusiksi: kiinteiden vuosihintojen sijasta palkkiot pohjautuivat tuotettuun terveyshyötyyn.

Vastaanotolle vuorokauden kuluessa

Hankkeessa kerätty tieto tuki päätöksiä lakkauttaa Harjavallan ja Rauman yksiköt. Niiden henkilökuntaa on siirretty avohoidon yksiköihin.

Projektipäällikkö Minna Nevalaisen mukaan toimintamallin muutos on etenkin ensi kertaa hoitoon tulevan kannalta merkittävä. Se on saanut myös hyvää asiakaspalautetta.

"Esimerkiksi Raumalla olemme pilotoineet mallia, jossa lähetteet käsitellään päivittäin, uudet potilaat otetaan vastaan vuorokauden kuluessa ja henkilöstön työajat ovat normaalia poliklinikkaa pidemmät. Varhainen reagointi on tässä kohtaa kaikkien etu", Nevalainen tiivistää.

Tehostetun avohoidon yksikössä kriisipotilaille puolestaan tarjotaan päivystyksellinen hoitostartti. Se vastaa myös potilaista, jotka eivät enää tarvitse ympärivuorokautista sairaalahoitoa.

"Oman toiminnan jatkuva arviointi ja systemaattinen kehittäminen ovat niin ikään Zappa-hankkeen ansioita", Nevalainen lisää.

Mallia muillekin

Attendon liiketoimintajohtaja Teemu Mattilan mukaan Zappa-hanke oli merkittävä oppimisprosessi kaikille osapuolille. Kyse oli mittavasta terveydenhuollon ulkoistuksesta, mutta myös uudenlaisten, asiakaslähtöisten ja kustannustehokkaiden toimintamallien rakentamisesta.

"Paras mahdollinen hoito käytössä olevilla resursseilla vaatii eri palveluntuottajien saumatonta yhteistyötä. Lisäksi toimintatapojen muutoksiin tarvitaan aina jokin konkreettinen ajuri. Tässä hankkeessa nuo molemmat kriteerit täyttyivät, mikä näkyy myös lopputuloksessa", Mattila toteaa.

Lisätietoja

Minna Nevalainen
Projektipäällikkö
Satakunnan sairaanhoitopiiri
Puh. 044 707 9435
minna.nevalainen (at) satshp.fi

Teemu Mattila
Liiketoimintajohtaja
Attendo Oy
Puh. 030 634 2063
teemu.mattila (at) attendo.fi

Raimo Pakkanen
Ohjelmapäällikkö
Tekes
Puh. 029 50 55829
raimo.pakkanen (at) tekes.fi

Tekesin Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelma tähtää sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamiseen innovaatiotoiminnan avulla sekä uuden liiketoiminnan lisäämiseen. Vuosina 2012‒2014 Tekes on rahoittanut ohjelman kautta yhteensä 19,2 miljoonalla eurolla yhteensä 40 yritysten hanketta, 26 kaupunkien, kuntien ja sairaanhoitopiirien hanketta, 35 korkeakoulujen, ammattikorkeakoulujen ja utkimuslaitosten hanketta sekä 7 yhdistyksen ja säätiön hanketta. Ohjelma jatkuu vuoden 2015 loppuun.


Kuva: Fotolia

Pia Mörk