Yritysten t&k-investointien supistuminen myrkkyä kilpailukyvylle

Tilastokeskus julkisti tänään tutkimus- ja kehitystoiminnan menot vuodelta 2013. Kokonaissumma putosi 6,7 miljardiin euroon eli 3,3 prosenttiin bruttokansantuotteesta.

Tilastokeskus ennustaa laskusuunnan kiihtyvän tänä vuonna ja päätyvän noin 6,4 miljardiin euroon eli 3,1 prosenttiin bruttokansantuotteesta. Yritysten t&k-menot laskevat Tilastokeskuksen mukaan jyrkimmin; 5 miljardista eurosta vuonna 2011 noin 4,3 miljardiin euroon tänä vuonna.

"Yritysten t&k-investointien pieneneminen on myrkkyä niiden tulevaisuuden kilpailukyvylle", sanoo Tekesin pääjohtaja Pekka Soini.

"Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoituksen kysyntä on kuitenkin pysynyt edelleen korkeana. On tärkeää, että pystymme Tekesin innovaatiorahoituksella kannustamaan yrityksiä rohkeisiin uusiin avauksiin ja uudistumiseen", Soini sanoo.

Yli 80 prosenttia innovaatiotoiminnassaan onnistuneista Tekesin asiakkaista sanoo, että Tekesin rahoitus on ollut merkittävä tekijä menestyksessä. Tutkimusten mukaan liikevaihto kasvoi Tekesin rahoittamissa pk-yrityksissä 20 prosenttiyksikköä enemmän ja työpaikat lisääntyivät 17 prosenttiyksikköä enemmän kuin muissa vastaavissa yrityksissä 2009–2012.

Tilastokeskuksen tiedote: Tutkimus- ja kehittämismenot laskevat etenkin yrityksissä

 

Anne Palkamo