Vigo-ohjelmaan uusi kiihdyttämö

Vigo-ohjelmaan on valittu uusi kiihdyttämö. Vigon ohjausryhmä on päättänyt Frontier Seed -kiihdyttämön valinnasta mukaan ohjelmaan.

Frontier Seed -kiihdyttämö keskittyy tukemaan kansainvälistyviä ohjelmisto- ja pilvipalveluyhtiöitä hyödyntämällä vahvaa osaamistaan myynnin ja go-to-market -mallien rakentamisessa sekä kokemustaan kehittyviltä markkinoilta, kuten Lähi-idästä ja Kaakkois-Aasiasta.

Frontier uskoo konkreettisen avun myynnin kehittämisessä tuovan parhaat tulokset:

“Suomalaisilla startupeilla on paljon kansainvälisesti hyviä ja kilpailukykyisiä tuoteinnovaatioita, mutta myynti ja rahoitus ovat usein yhtiöiden pahimpia kasvun pullonkauloja. Etenkin alkuvaiheessa olevat yhtiöt tarvitsevat korkealentoisen hallitusviisastelun sijaan konkreettista apua kansainvälisen myynnin kehityksen suhteen”, toimitusjohtaja Lasse Lehtinen kertoo.

“Frontierin kokenut tiimi, kansainvälinen verkosto ja myyntilähtöinen toimintapa tekivät meihin vaikutuksen ja uskomme heidän täydentävän hyvin olemassaolevaa Vigo-verkostoa”, kommentoi Vigo-ohjelman ohjausryhmän puheenjohtaja Petri Niemi tuoretta kiihdyttämöä.

Työ- ja elinkeinoministeriön vuonna 2009 käynnistämä Vigo-kiihdyttämöohjelma luo Suomeen uusia kasvuyrityksiä sekä nopeuttaa yritysten kasvua ja kansainvälistymistä. Ohjelma sitouttaa kokeneet liiketoiminnan osaajat kehittämään ja kasvattamaan uusia innovatiivisia yrityksiä ja järjestää niille merkittäviä kotimaisia ja kansainvälisiä pääomasijoituksia. ulkisina rahoittajina mukana ovat Tekes ja Finnvera. Vigo-ohjelman toteutusta ja kehittämistä ohjaa työ- ja elinkeinoministeriön asettama ohjausryhmä ja sen toimeenpanosta vastaa Tekes.

Frontier on vuonna 2008 perustettu yhtiö, joka on menestyksekkäästi avustanut yli sataa pohjoismaista kasvuyritystä kansainvälistymisessä. Yhtiö on myös tehnyt alkuvaiheen sijoituksia kohdeyhtiöihinsä ja toiminut niissä aktiivisena avustajana tukien yhtiöitä hyvin konkreettisella otteella nopeassa kansainvälisessä kasvussa, myyntikonseptien kehittämisessä sekä rahoituksessa.

Josi Tikkanen